Assjö


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i december 2014

Karta över Assjö


Assjö 1282

Assjö Prästgård - Södergården
Troligen är 1282 äldsta skrifliga belägg för Assjö. Det är Gudmund i Assjö som skänker sin gård till Nydala kloster.

SDHK-nr 1205:. Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, Riksarkivet
1282 04 20. Domprosten "W" i Växjö kungör att Gudmund från "assyo" till Nydala kloster har skänkt den hälft av sina gods som han ärvt efter sin far, hälften av sitt brorsarv, hela arvet efter sin dotter, hälften av sin lösa egendom och gården i "assio" på villkor att han förblir i besittning av nämnda gods under sin livstid men därvid betalar tillbörlig ersättning till klostret. Utfärdaren beseglar.

Denna frälsegård är belagd 1461 (15/1 RApp), 1499 ( utan datum RApp) och omkring 1500 (Erik Trolles jordbok)

Det är också denna gård som år 1468 (18/5 RAp) blir Askeryds prästgård vid ett ägarbyte. Det är Matts i Karstorp som år 1469 erhåller Ingevallstorp mot att församlingen får dennes gård i Assjö.

Enl. Smlh. 1539 utgör Assjö en frälsegård som ägs av Karin Eriksdotter-Gyllenstierna till Lagnö.


Gårdar och torp i Assjö

Norrgården. Första belägg: 1791/1800 AI:8 sida 244. Sista belägg: 1811/1816 AI:12 sida 173-175
Prästgården Södergården. Första belägg 1282. Första belägg i Hfl: 1713/1720 AI:1 sida 32.
Kvarnen. Första belägg: 1713/1720 AI:1 sida 32
Kvarntorpet. Första belägg: 1722 AI:1 sida 129
Assjö Ladugård. Första belägg i mantalslängd: 1665. HJfl; 1802/1806 AI:10 sida 67. Sista belägg på 1900-talet år ? Revs ?
Assjöstugan . Finns belagd i mantalslängder 1644-1665
Assjö Sågen . Finns belagd i husförhörslängderna från 1858/1861 AI:24 sida 234 till 1881/1890 AI:33 sida 7
Assjö Sågtorpet . Finns belagd i husförhörslängderna från 1816/1825 AI:13 sida 155 till AI:18 1843/1845 sida 60


Assjö ångsågAssjö kvarnstuga före 1934


.. Assjö ladugård omnämns för första gången år 1665. En gård med eget mantal.


Assjö PrästgårdTorp hemman och ödetorp till Assjö


Christersberg

Gransnäs

Prästgården

Sörviken

Bålviken

Sjöryd. Ödetorp Nr 76

Larödjan. Ödetorp Nr 84

Kappen. Ödetorp Nr 88

Nödet. Ödetorp Nr 89

Strömsberg. Ödetorp Nr 90

Vällingbäcken Sågtorpet. Ödetorp Nr 91

Nyland. Ödetorp Nr 92 och Nr 93

Svanholmen. Ödetorp Nr 94

Sjöviken. Ödetorp okänd plats

Nybygget. Ödetorp okänd plats

Dalsnäs. Ödetorp okänd plats

Prästatorpet. Ödetorp okänd plats