Dalsnäs

Assjö. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Dalsnäs 1801-1807/1811

Första belägg enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet Hfl: AI:9 1801 sida 25. Sista belägg AI:11 1807-1811 sida 179