Strömsberg

Ödetorp Nr 90. Assjö Prästgård

Publicerad i februari 2015

Karta över Strömsberg


Strömsberg 1892/1896

Första belägg för Strömsberg är från husförhörslängderna AI:34 1892/1896. Sista belägg 1920-talet ?