Christersberg Assjö

Christers rike

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad januari 2015

Karta


Historien om Eremiten Christer Svensson

En person vid namn Christer Svensson har gett namn åt platsen. Han föddes i Dumstorp i Askeryd den 20 febr 1762. Redan tidigt tog han tjänst som dräng på olika gårdar i socknen och blev 1805 dräng i Prästgården hos prosten Daniel Cnattengius.

När han lämnade sin tjänst i prästgården, slog han sig ned väldigt torftigt i en grotta vid sjön. Troligtvis har han inte bott någon längre tid i denna då den inte kunde ge något skydd mot väder och vind. Han uppförde då ett hus. Väldigt enkelt och levde där under enkla förhållanden. Grottan som han innan hade bott i kom då att användas till andaktsrum, för hans dag bestod av regelbundna morgon och aftonböner.

Hedborn har besjungit honom som en brottande Jacobsgestalt, för vilken gudtjänsten var en kamp om välsingnelsen. Morgon och kväll stod han vid stranden eller låg på knä i sin grotta, och hans rop hördes vida omkring. Det berättas att det sommartid kunde pågå i flera timmar och Hedborn skriver att det var som om Guds ande svävade över vattnet.

Hans stora passion var att plantera träd, och 22 maj 1815 fick han tillåtelse att plantera vilda träd kring kyrkogården lönn ask och syrener var det som önskades. I stugan , som för övrigt passande nog hette Cristersberg bodde Crister till kort före sin död. När sjukdom och ålderdom blev honom övermäktig ställde han sina steg till prästgården där han fick en fristad. Söndagen den 15 dec 1839 dog han och nästföljande söndag jordfästes han av prosten Hedborn.

Fornminnesstugan f. d. soldatstugan Sandliden - Svenstorps rote - flyttades hit 1933 . Staty av bygdeskalden Anders Johan Carlsson från Esperödjan. Linbastu från Hästholmen flyttad hit 1971. Lofthuset från Norråsen Edhult