Bålviken och Lilla Bålviken

Assjö.

Publicerad i maj 2014

Karta


Bålviken 1675

Första skriftliga belägg för Bålviken är 1675 enl. dödböcker för Askeryd. Lars i Båålwyken son. Lilla Bålviken är från mellan 1866-1870 (AI:28 1866-1870 sida 5)