Sjöviken

Ödetorp okänd plats

Publicerad i februari 2015

Karta över Sjöviken Assjö


Sjöviken 1892/1896

Ett belägg för Sjöviken Assjö finns i husförhörslängderna AI:34 1892/1896 sida 35.