Sörviken och Lilla Sörviken

Assjö och Bordsjö.

Publicerad i maj 2014

Karta


Sörviken 1675

Första skriftliga belägg för Sörviken är 1675 enl. födelsebok för Askeryd i Riksarkivet. Måns i Sörviken son Lars

Lilla Sörviken är från 1910

Enligt husförhörsländerna finns två torp som kallas Sörviken. Ett under Assjö och ett under Bordsjö. Båda finns noterade samtidigt

Sörviken Assjö.
Första belägg i Askeryds första husförhörslängd: AI:1 1713/1720 sida 32. Detta torp finns fortfarande kvar och är alltså det torp som är belagt 1675

Sörviken Bordsjö
Första belägg: AI:1 1722 sida sida 131. Sista belägg AI:16 1830/1835 sida 185.