Nybygget

Ödetorp okänd plats. Assjö

Publicerad i februari 2015

Karta över Assjö


Nybygget 1791/1800

Ett belägg för Nybygget Assjö finns i husförhörslängderna för Askeryd 1791/1800: AI:8 sida 254.