Edhult

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i januari 2015

Karta över EdhultMedeltiden
Enligt (SD) Svenskt Diplomatarium år 1352 finns ett vittne belagt i Edhult, vilket skulle vara det äldsta skriftliga belägget för Edhult
Nästa belägg är från 1404 (SD 423) när Filip Bonde erhåller en gård i Edhult
Han erhåller ytterligare två gårdar år 1421 (RAp)
År 1410 (SD 1321) erhåller Filip Bonde en "attung" i Edhults näst nedersta gård
Vadstena kloster innehar Edhult som är öde enl. Vadstena klosters jordebok VKJB 1447-1480-1502. Öde pga att det "hindrar M. Bondes landbo". Uppgifterna hämtade från avhandlingen "Öde sedan stora döden var..." av Käthe Bååth.

Ytterligare medeltida gårdar till Edhult utan känd plats

Bolnamnen har medeltida ursprung. Efterledet -bol betyder gård, nybygge, nyodling. -bol är en avledning av verbet -bo.
1422. Sigvidhabol
1422. Bötesbolene
1421. Pedersbol
1421. Häggabol
Se "Bol"gårdarna i Edhult


Symöte i Edhult hemma hos unga Olivia Johansson

född Gustafsdotter gift 1910 med Amandus Johansson
1500-talet
Boende på Edhult på 1500-talet enligt mantalslängderna för Askeryd

1542. Årliga räntan. Frelsis landbor. Anders
1546. Årliga räntan. Frelsis landbor. Anders. Öde
1547. Årliga räntan. Frelsis landbor. Anders.
1548. Årliga räntan. Frelsis landbor. Anders.

1551. Årliga räntan. Frelsis landbor. Lars Månsson
1554. Årliga räntan. Frelsis landbor. Lars
1558. Årliga räntan. Frelsis landbor. Lars
1559. Årliga räntan. Frelsis landbor. Lars
1561. Mantalslängd. Lars
1564. Kongelige Majestäts Landbor. Lars
1565. Kongelige Majestäts Landbor. Lars
1566. Kongelige Majestäts Landbor. Lars
1567. Kongelige Majestäts Landbor. Lars

1569. Tionde. Namn saknas.
1571. Tionde. Namn saknas.
1572.
"Ett register på tionden av Askeryds gäld pro anno 1572 Askeryds socken...skeppor...korn...råg"

"Peder" i Edhult............................................4 skeppor korn..............2 skeppor råg


1600-talet
Edhult - som en av de större stormannagårdarna i Askeryd - blev på 1600-talet säteri. Det var under kung Gustav II Adolf:s tid år 1624 som Riddarhusordningen infördes, som innebar att de forna stormannaätterna - frälset - adeln - fick utökad makt. En institution bildades, som innebar att dessa fick säte och stämma på Riddarhuset. Frälset fick i och med Riddarhusordningen skattefrihet för sina gårdar som då kallades sätesgårdar. Som motprestation skulle dessa vara "ståndsmässigt" bebyggda och jorden skulle vara i god "hävd", väl skött.

Skattesystemet gynnade frälset. Man hade nämligen rätten att frikalla alla sina landbor inom en mils omkrets, den så kallade frihetsmilen, från alla ordinarie skatter till kronan. Själva säteriet och de inom dess "rå och rör" (frälsejord som gränsade till säteriet) belägna hemmanen befriades även från extraordinarie pålagor och blev så kallat "ypperligt" frälse. Frälset i Sverige hade sin största makt på 1600-talet fram till Karl XI:s reduktion på 1680-talet, när en stor del av frälsets gårdar förstatligades och blev kronohemman

Kartan visar 1640 års ägomätning av Edhult - Nr 1 kronohemman - innan gården blev säteri. Snart byggs Bocksholm, Rosendal, Ekeberget, Lövstad, Klinten och Gatan. Åsen har en betydligt äldre historia.


Nr 1 Kronohemman


Karta 1683. Edhult med sätesgårdar


Gårdar torp backstugor till Edhult

Bjursön

Bocksholmen

Rosendal

Åsens by

Kvarnen Sågen

Åkersberg. Ödetorp Nr 137

Ekeberget. Ödetorp Nr 138

Klinten. Ödetorp Nr 139

Lövstad. Ödetorp Nr 140

Snällebo. Ödetorp Nr 141

Gatan. Ödetorp okänd plats

Kålstugan. Ödetorp okänd plats

Hultastugan. Ödetorp okänd plats


Boende på Edhult från 1643 enligt mantalslängderna för Askeryd
1643. Mantalsl. Hustru Anna ?dotter. Drängen Gunnar ? Pigan ?
1644. Mantalsl. Anders Larsson.drängen Måns ?
1645. Mantalsl. Hustru Märta Nilsdotter. Son Johan ? Pigan Bodil ?
1646. Mantalsl. Anders Larsson. Hustru Märta Nilsdotter. Son Joen Nilsson. Pigan Elin Nilsdotter
1647. Mantalsl. Oluf Jonsson. Hustru Britta ?
1648. Mantalsl. Oluf Joensson. Hustru ?
1674. Mantalsl. Sven Rosenquist. Edhult besitter
1677. Mantalsl. Rosenquist. Edhult säterigård.
1681. Mantalsl. Edhultstorparna 3
1682. Mantalsl. Edhultstorparna 4
1683. Mantalsl. Edhultstorparna 4
1684. Mantalsl. Edhultstorparna 4
1685. Mantalsl. Edhult säterigård 3
1685. Mantalsl. Edhults säterigård. Edhultstorparna 4
1695. Mantalsl. Oluf hustru och son
1696. Mantalsl. Oluf hustru
1697. Mantalsl. Oluf sonen Nils
1698. Mantalsl. Oluf sonen Hans. Dito Nils på Bjursöängden. Erik och hustru Pigan Carin. Mjölnaren Lars och hustru
1699. Mantalsl. Edhult. Carl och ?.......pigor Maria Kerstin. Mjölnaren Per och hustru ?


1700-talet
Boende på Edhult till 1717 enligt mantalslängderna för Askeryd
1700. Mantalsl. Säterigård. Edhult. Brukas af adel med pigor Elsa. Pigan Margareta. Bonden Carl och hustrun
1702. Mantalsl. Säterigård. Edhult. Brukas af adel med drängen Anders pigan Elsa, Annika ? Broder Lars, Nils Svärson dess hustru. Torparen Nils
1703. Mantalsl. Säterigård. Edhult. ? drängen Anders pigan Elsa, Carin ? I samma gård bonden Lars med sin hustru ? Pigan Ingeborg. Nils ? Torparen Nils hustru
1704. Mantalsl. Edhult säteri adel med drängen Anders pigan Kirstin och Elsa ? ? Bönder Nils Sven ? drängen Nils
1705. Mantalsl. Edhult säteri. af adel och 1/2 bönder med adelns folk. 1/2 bönder Nils och hustru ? hustru.
1706. Mantalsl. S. Edhult. af adel 2/3, och 1/3 till arrende adelens folk , där Anders och Nils och Jöns hustru Elin. Lagård. hustru Kirstin 1/2 ar? bönder, Svän Nils
1707. Mantalsl. Säteri Edhult. brukas af adel 2/3, och 1/3 för arrende adelens folk , där Anders och Nils pigor Maja och Ingrid. Arrende Måns Nils och hustru.
1708. Mantalsl. Edhult säteri. 2/3 brukas af adel, och 1/3 af bönder för Arende drängen Anders och Nils pigor catrine och Lisbet. Arrende Måns Nils och hustru.
1709. Mantalsl. Edhult säteri. ? med dr. Johan och Lars?, pigor ? + ?
1716. Mantalsl. Edhult säteri. Brukas af adel med dr. Jöns och Lars, pigor Lisbet catrine?
1717. Mantalsl. Edhult säteri. Bebos af Fru Catrina Canterstierna. Pigor Anna Ingeborg från Ekesiö