Hultastugan

Edhult. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Hultastugan 1777

Första skriftliga belägg för Hultastugan är 1777 enl. Sockenkatalogen för Askeryd socken i Riksarkivet, Hfl AI:2 1777 sida 83.

Sista belägg AI:11 1807-1811 sida 39.