Åsens by Askeryd

Husartorp Nr 27 Åsen Söråsen
Norråsen Tällåsen Lyckås Östorp Kvarnstugan - ödetorp Nr 136

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i nov. 2015 och okt 2016 feb 2017

Karta
Farmor Signe på Söråsen och Askeryds siste husar


Söråsen återupptaget från öde 1659. Husartorp från 1692

Åsens by har sina rötter i medeltidens Askeryd. Här finns Åsängens fornåkrar som bekräftar medeltida bosättningar - gårdar - som medverkade till att en kyrka kunde byggas i slutet på 1100-talet under en tid när bygden blomstrade

På besök hos Ingrid Samuelsson på Söråsen oktober 2015

Jo, jag hittade Söråsen efter Ingrids utförliga beskrivning. Hon står där på trappen och välkomnar. Samtalet är redan igång och inte fick jag ta av mig skorna i hallen när jag väl kommit in ! Kopplar upp datorn - sneglar samtidigt på Ingrids framtagna intressanta bilder på bordet - och så ska jag dokumentera det hon berättar.

Jag konstaterar att Ingrid och jag är av samma skrot och korn. Lika impulsiva när det gäller - tanke och handling är ett - ett fritt flöde och utbyte av tankar och minnesbilder. Härligt. En kaffepaus i köket var en bra idé med god smörgås och hembakat.

Hon bor i en vacker stuga på Söråsen som egentligen är en före detta lada som plockades isär och flyttades från Djupadal på 1980-talet. Timmerladan var byggd av prima kärnvirke bättre virke fanns inte att få tag på enligt Ingrid, som är väl bevandrad i praktiska frågor och inte bara det.

Hon berättar gärna om livet - personligheter - i Västorp och Söråsen om sina egna upplevelser och hon gör det i tidsbilder med både kärlek och humor, som nu livet gestaltade sig när hon växte upp. Att lyssna på henne ger perspektiv på den tid vi lever i idag


Hon föddes 1930 och bodde med mamma Hilda och pappa Axel (bild till vänster) de första sju åren av sitt liv i Missionhuset i Västorp. Här fanns ett rikt socialt liv som Ingrid tyckte var spännade. År 1937 när hon skulle börja i skolan i Västorp gick flytten till Husartorpet i Söråsen. Den siste husaren Gustaf Wilhelm Lindgren hade flyttat till Östorp. Att leva i det gamla husartorpet byggt i slutet på 1600-talet var uppenbarligen en utmaning, särskilt under krigsvintrarna i början på 1940-talet. Här gällde det att elda.

1943 revs husartorpet och torparvirket från 1600-talet blev stommen i det nya hus som nu byggdes på Söråsen. Man lät också bygga en "vindmotor" - vindkraft - som gav belysning i bland annat ladan

Ingrid och jag är bara i början på vår utflykt i historien. Fortsättning följer


Ingrids pappa= Axel Gustaf Julius Ek född 1897 i Bredestad på uppvuxen Tällåsen
Farfar= Gustaf Wilhelm Ek född i Marbäck. Farmor= Kristina Svanhilda "Hilda" f. 1867 i Frinnaryd.
Ingrids mamma= Hilda Maria Elisabet Johansson född 1893 i Askeryd
Mormor= Maria Charlotta Johansdotter f. 1854 i Marbäck Morfar= Johan Henrik Johansson f. 1834 i Malexander.

Husartorpet Söråsen innan det revs 1942-43
Medeltiden 1050-1500
Åsen - Åsens by i Askeryd - har medeltida belägg. Åsen omnämns på medeltiden som by.
1383. Första skriftliga belägg är från 1383. Greve Bonde äger en gård i Åsen. Samma gård är belagd 1491.
1402. Greve Bonde erhåller "en ägolott i byn Åsen" - SD(Svenskt Diplomatorium) 193.
1408. Alvastra kloster har ett torp i Åsen under Askeryd som är belagt 1408 - SD 961

1500-talet
Enligt årliga räntan finns inga gårdar i Åsen på 1500-talet.
Småländska handlingar 1538 noterar - i registret över Gustav Vasas gårdar i "Arv och eget" - ett ödetrop i Åsen under Lutarp från Dorotea Knutsdotter Banér. Samma notering finns även 1560 och 1562.

Enligt Smlh 1560 i "Arv och eget" finns även ett torp Åsen under Edhult, köpt av M. Bonde. Detta torp är belagt 1383 och 1491 (SD961).

Uppgifterna är hämtade från Käthe Bååths avhandling "Öde sedan stora döden var..."


1600-talet
Åsen förefaller la legat öde hela 1500-talet likt flera andra gårdar i Askeryd. Orsaker digerdöden och klimatförsämring.

Först 1659 återkommer Åsen i mantalslängderna för Askeryd. Gården beskattas fram till 1678 och därefter uppehåll till 1689


SMÅLANDS HUSARREGEMENTE LIVSKVADRONEN


Åsen - Söråsen. Husartorp Nr 27 - Västorps Rusthåll


Ryttare Johan Andersson. Från 1692 till 1705 för Rote 27 Västorp
Noterad i 1692 och 1706 års rulla och har bekommit avsked den 28 maj 1705

Generalmönsterrula från 1692 (bilden med Johans namn) visar att Johan Andersson är den förste ryttaren på Ryttartorpet Åsen - Västorps rusthåll.Ryttare Jöns Carlsson. Från 1705 till 1708 för Rote 27 Västorp
Generalmönsterrulla(Gmr): Jöns ankom som rekryt d. 8/12 1705 till Kavalleriregementet i Eksjö och stupade eller tillfångatogs senast i Poltava eller Perevolotnja


Ryttare Jöns Wästberg - Johansson. Från 1709 till 1743 för Rote 27 Västorp
Född beräknat 1690 i Askeryd. Död mellan 1742 och 1743 på sjön under hemresa från Helsingfors
"Barnfödd i Småland Askeryds socken, blivit antagen till ryttare i september månad 1709. 26 år"
1712 hade Jöns haft med problem med sin häst. Gmr:" Denna klippare varit alldeles oduglig och af Rusthållaren igen tagen". Jöns fick istället en bondhäst 4 år gammal
Har lärt skräddarehantverket
Född i Askeryd, gift 1714, sju barn
I rullan 1743 noterad död på sjön från Helsingfors datum och årtal saknas

Gift 1714-03-16 i Eksjö med Kierstin Jönsdotter
Född 1689-09-22 i Springarp, Eksjö. Död 1764-01-01 i Västorp, Askeryd. Far: Jöns

Barn:
Johan. Född 1714-04-16 i Åsen, Askeryd
Elisabeth. Född 1716-07-02 i Åsen, Askeryd
Maria. Född 1719-03-19 i Åsen, Askeryd F. Död 1720-07-19 i Åsen, Askeryd
Per. Född 1721-06-11 i Åsen, Askeryd
Nils.Född 1724-03-01 i Åsen, Askeryd
Catharina. Född 1727-02-05 i Åsen, Askeryd
Daniel. Född 1730-03-22 i Åsen, Askeryd


Ryttare Nils Wästberg - Jönsson. Från 1743 till 1787 för Rote 27 Västorp
Född 1724-03-01 i Åsen, Askeryd. Död 1813-01-14 i Sågstugan, Askeryd.
Antagen den 22 jan.1743, avsked 11 juni 1787
Har bevistat hela Pommerska kriget och tågat till Vennersborg samt under det förra varit i Alagone, Tefsenberg och Ferbelin under frikorpsen anmäles till underhåll
Flyttar till Hälla Södergård - vidare till Spelhester 1794 och till Sågstugan omkring 1800 där båda makarna avlider. Far: Jöns Wästberg - Johansson. Ryttare. Mor: Kierstin Jönsdotter

Gift i Askeryd med Catharina Persdotter. Född 1738-11-05 i Norra Holma, Askeryd. Död 1815-05-01 i Sågstugan, Askeryd. Far: Peter Andersson. Mor: Annica Svensdotter

Barn:
Jöns. Född 1756-09-12 i Åsen, Askeryd
Stina. Född 1763-06-18 i Åsen, Askeryd
Anders. Född 1765-05-10 i Åsen, Askeryd
Daniel. Född 1770-04-27 i Åsen, Askeryd
Petter. Född 1776-02-08 i Åsen, Askeryd. Död 1781-09-30 i Åsen, Askeryd
Maja. Född 1782-10-23 i Åsen, Askeryd


Ryttare Anders Wästberg. Från 1787 till 1789 för Rote 27 Västorp
Född 1774-09-17 i Åsen, Askeryd. Död 1789-12-14 i Åsen, Askeryd. Antagen den 23 juni 1787br> Antecknad död i dec.1789 ur dödboken - blivit död den 14 hemma hos sina föräldrar i ryttartorpet Åsen sedan han detta år varit med Smålands Kungl.Cavalleri åt Karlskrona Far: Nils Andersson. Mor: Ingeborg Samuelsdotter.


Ryttare Carl Hjulström - Nilsson. Från 1790 till 1792 för Rote 27 Västorp
Född 1759-11-16 i Elsttorp ,Askeryd. Död 1792-04-05 i Vestorp, Askeryd
Transporterad från nr.23 Jularp i Bredestad den 5 mars 1790
Ogift
Död 1792 på roten. Far: Nils Persson. Mor: Anna Larsdotter


Ryttare Anders Wästberg - Danielsson. Från 1792 till 1801 för Rote 27 Västorp
Född 1769-12-02 i Västorp,Askeryd. Död 1857-10-30 i Älekälla, Marbäck. Antagen den 30 april 1792. Avsked den 2 okt.1801.
Blir ägare och brukare på 1/4 mantal Västorp
Flyttar till Älekälla i Marbäck 1813 Blir bonde och nämndeman
Hustrun avlider 1818 Under åren 1823-24 inspektor i Strömsholm i Svartorp socken
Åter till Marbäck och gifter om sig 1825 med änkan Lisa Maria Björkman,bosatt i Älekärr
Avlider där 1857. Far: Daniel Andersson. Mor: Ingrid Persdotter

Gift 1:o 1795-04-23 i Askeryd F med Maria Christina Eriksdotter
Född 1770-11-08 i Ägersjö, Askeryd. Död 1818-11-06 i Älekälla, Marbäck. Far: Erik Nilsson. Mor: Magdalena Christina Ekegren

Barn:
Ingrid Helena. Född 1796-01-17 i Åsen, Askeryd
Anders. Född 1798-06-01 i Åsen, Askeryd
Maria Christina. Född 1801-10-25 i Åsen,Askeryd. Död 1808-04-11 i Västorp, Askeryd
Daniel. Född 1805-03-05 i Västorp,Askeryd

Gift 2:o 1825-12-14 i Askeryd F med Lisa Maria Björkman - Jonsdotter
Född 1774-07-20 i Holkåsa, Asby Östergötland. Död 1860-01-10 i Älekälla, Marbäck. Far: Jonas Björkman. Mor: Greta Pettersdotter


Ryttare Daniel Nyman - Olofsson. Från 1802 till 1814 för Rote 27 Västorp
Född 1769-02-23 i Backen, Rönö Östergötland. Död 1814-01-27 i Lybeck, Tyskland
Transporterad nr.5 Taleryd i Linderås den 5 febr.1802
Inflyttad med hustru och ett barn. Ett barn född i Söråsen Ur rullan karlen död på sjukhuset i Lybeck den 27 jan 1814
Änkan flyttar till backstugan Kvarnstugan och avlider där 1837 Bou.Norra Vedbo FII:45 s.113. Far: Olof Birgersson. Mor: Ingeborg Olofsdotter

Gift 1797-12-28 i Linderås F med Stina Svensdotter. Född 1765 i Hästeryd, Frinnaryd. Död 1837-05-29 i Kvarnstugan, Askeryd. Far: Sven Nilsson. Mor: Anna

Barn:
Nils.Född 1799-10-24 i Taleryd,Linderås. Daniel. Född 1808-10-12 i Söråsen, Askeryd


Ryttare Korpral Peter Qvist - Andersson. Från 1814 till 1839 för Rote 27 Västorp
Född 1782-05-11 i Målen, Bredestad. Död 1858-06-25 i Tällåsen, Askeryd.
Transporterad från nr.33 den 20 dec.1814
Gift och inflyttad från Flisby 1815. Familjen får nio barn varav ett död i kikhosta
Begär och får avsked med anmälan till underhåll
Bevistat fälttågen 1807-13-14
Genom kullridning på möte bråckskadad
Bär medaljer. Han har under sin tjänstetid visat utmärkt berömligt förhållande och på sådant vis gjort sig förtjänt av högsta möjliga underhåll
Bär medalj för tapperhet i fält samt Kjerserliga Ryska S:t.Georgs ordens femte klass
Flyttar efter avsked till Tällåsen där båda makarna avlider Far: Anders Johansson. Mor: Stina Carlsdotter

Gift 1803-07-24 i Flisby med Anna Stina Nilsdotter
Född 1783-08-20 i Graby,Sund E. Död 1857-03-05 i Tällåsen. Far: ej uppgiven. Mor: Kierstin Samuelsdotter.

Barn:
Maja Stina. Född 1804-02-09 i Skathemmet, Flisby
Johannes. Född 1807-07-31 i Skathemmet, Flisby
Anna Catharina. Född 1810-09-18 i Skathemmet, Flisby
Lovisa Sophia. Född 1813-08-09 i Skathemmet, Flisby
Johanna. Född 1815-12-28 i Åsen, Askeryd F. Död 1817-01-03 i Åsen, Askeryd
Peter Anders. Född 1817-12-30 i Åsen, Askeryd
Carl Johan. Född 1820-06-09 i Åsen, Askeryd
Samuel. Född 1822-11-08 i Åsen, Askeryd
Adolf Henrik. Född 1824-11-22 i Åsen, Askeryd


Ryttare Korpral Johan Peter Sjöstedt - Johansson. Från 1839 till 1849 för Rote 27 Västorp
Född 1812-02-22 i Hyltan,Norra Solberga. Transporterad från nr.23 hit den 24 okt.1839 begär och får avsked på mönstringen den 15 juni 1849 företer läkarintyg om giktvärk och anses oförmögen till vidare tjänst. Har under sin tid för roten varit bosatt i Bredestad och Flisby socknar Far: Johan Apelberg. Ryttare. Mor: Märta Mannerstedt.

Gift 1840-07-23 i Bredestad F med Margareta Johansdotter. Född 1815-08-24 i Helgabo,Bälaryd. Far: Johannes Broddsson. Mor: Catrin Andersdotter.

Barn:
Frans Oskar. Född 1844-04-16 i Bona Gästgivaregård,Bredestad
Clara Gustava. Född 1848-07-30 i Bona Gästgivaregård,Bredestad


Ryttare Johannes Hall - Magnusson. Från 1849 till 1850 för Rote 27 Västorp
Född 1820-02-29 i Björka,Säby. Antagen till regementet den 26 okt.1842 för nr.10 erhöll avsked därifrån den 15 juni 1849 och antagen för denna rote samma datum transporteras till nr.8 i Säby redan den 30 sept 1850 gift och bosatt i Säby Far: Magnus Persson. Mor: Anna Jakobsdotter

Gift 1844-10-27 i Säby med Anna Carolina Rosander. Född 1824-05-03 i Olstorp,Säby. Far: ej uppgiven. Mor: Eva Gabrielsdotter

Barn:
Hedda Charlotta. Född 1845-12-11 i Tranås Kvarn, Säby
Carl Oskar. Född 1847-10-24 i Tranås Kvarn, Säby
Claes Herman. Född 1849-08-30 i Tranås Kvarn, Säby


Ryttare Johannes Nyd - Johansson. Från 1850 till 1865 för Rote 27 Västorp
Född 1818-09-26 i Bygget,Flisby. Död 1882-01-13 i Östorp,Askeryd.
Transport från nr.31 den 30 sept.1850 och inflyttad till torpet samma år får avsked den 16 dec. 1865 flyttar till backstugan Östorp antecknad som fattig och periodvis svagsint,makarna avlider i Östorp 1882 och 1895,inga barn födda i familjen. Far: Jonas Danielsson. Mor: Stina Andersdotter

Gift 1842-06-26 i Norra Solberga med Johanna Olofsdotter. Född 1817-10-28 i Danstorp,Norra Solberga F. Död 1895-01-21 i Östorp,Askeryd. Far: Olof Andersson. Mor: Catharina Jonsdotter


Ryttare Anders Magnus Alm - Vidstedt. Från 1865 till 1870 för Rote 27 Västorp
Född 1845-05-06 i Hjernevid,Hogstad Östergötland. Till Amerika 18700828.
Transport från nr.37 den 16 dec.1865,gift 1866 två barn,noteras rymd till Amerika och avförd ur rullan den 19 dec.1870 Far: Peter Vidstedt Mor: Anna Greta Carlsdotter

Gift 1866-08-16 i Frinnaryd med Christina Jonsdotter. Född 1841-07-04 i Bänarp,Flisby. Till Amerika 18700828. Far: Jonas Jonsson. Mor: Sophia Jonsdotter

Barn:
Alma Kristina. Född 1867-06-04 i Åsen,Askeryd F. Till Amerika 18700828
Carl Magnus Henning. Född 1869-05-22 i Åsen, Askeryd. Till Amerika 18700828


Ryttare Korpral Samuel Edvard Lindgren. Från 1870 till 1896 för Rote 27 Västorp
Född 1839-12-09 i Bäck,Askeryd
Död 1924-07-22 i Östorp, Askeryd.
1870 transporterad från nr.31 Haga den och flyttar samtidigt in på torpet Söråsen med hustru och tre barn
Han har undergått underbefälsutbildning i Stockholm tilldelad guld distinktion
Änkling 1878 och gifter sig en andra gång 1880. Fyra barn i vardera äktenskapet
Avsked möjligen 1896 då sonen Gustav Vilhelm står noterad som husar för nr.27 Söråsen
Flyttar till backstugan Östorp 1896 där båda makarna avlider
Far: Johan Lindgren Mor: Anna Christina Nilsdotter

Gift 1:o 1864-07-08 i Askeryd med Christina Sofia Johansdotter. Född 1835-12-25 i Assjö Kvarn,Askeryd F. Död 1878-10-27 i Söråsen,Askeryd. Far: Johannes Paulsson. Mor: Christina Greta Zachrisdotter

Barn:
Carl Edvard. Född 1865-04-14 i Hagen,Askeryd
Emma Sofia. Född 1866-09-16 i Hagen,Askeryd
Alma Cristina. Född 1870-09-14 i Hagen,Askeryd
Gustav Vilhelm. Född 1874-02-05 i Söråsen,Askeryd

Gift 2:o 1880-03-29 i Askeryd F med Johanna Matilda Blomkvist. Född 1854-01-06 i Smedjan,Askeryd. Död 1926-08-25 i Östorp,Askeryd. Far: Adolf Fredrik Blomkvist. Mor: Josefina Dahlgren

Barn:
Johan Edvard. Född 1881-05-02 i Söråsen,Askeryd
Anders Rickard. Född 1883-11-04 i Söråsen,Askeryd
Simon Alfred. Född 1887-06-12 i Söråsen,Askeryd
Anna Matilda. Född 1891-06-08 i Söråsen,Askeryd


Husar Gustaf Wilhelm Lindgren f. 1874 i Askeryd. På Söråsen 1874-1937.
Flyttar till Östorp 1937
Hustru Anna Cecilia Karlsson f. 1874 i Näsby. Gifte med Gustaf Wilhelm 1894. På Söråsen 1894-1925. Flyttar 1925

Barn:
Signe Elisabet f. 1897 i Askeryd. På Söråsen 1897-1921. Flyttar 1916 till Västra Ryd. Åter 1918. Flyttar till Eksjö 1921. Åter 1922. Lysning 2/2 1923 som annulerades. Flyttar till Eksjö 1934
Signes son: Stig Åke Gustaf Lindgren f. 21/2 1923 i Askeryd. På Söråsen 1923-1934-->?
Son Folke Wilhelm f. 1899 i Askeryd. På Söråsen 1899-1934-->?
Son Karl Helge f. 1902 i Askeryd. På Söråsen 1902-1905. Död 1905
Son Axel Gottfrid f. 1904 i Askeryd. På Söråsen 1904-1905. Död 1905
Son Karl Verner f. 1906 i Askeryd. På Söråsen 1906-1927. Flyttade till Svea Artilleriregemente i Stockholm 1927
Son Gustaf Robert f. 1908 i Askeryd. På Söråsen 1908-1910. Död 1910
Dotter Elly Ingerd f. 1912 i Askeryd. På Söråsen 1912-1928. Flyttar till Eksjö 1928. Åter 1930. Flyttar till Eksjö 1931
Dotter Gunhild Viola f. 1914 i Askeryd. På Söråsen 1914-1934--?
Son Dödfött gossebarn 1917
Son Stig Gustaf Erland f. 1919 i Askeryd. På Söråsen 1919-1921. Död 17/3 1921

Livskavdronen i EksjöNorråsen 1846-1934-->?

Boende på Norråsen från 1890-1931
Soldat Arrendator Anders Johan Fritzell f. 1866 i Flisby. På Norråsen 1890-1931. Flyttar
Hustru Charlotta Naemi Käll f. 1869 i Askeryd. På Norråsen 1890-1931. Flyttar
Dotter Sigrid Elisabet Fritzell f. 1903 i Askeryd. På Norråsen 1903-1923. Flyttar
Dotter Rut Dagmar Frizell f. 1906 i Askeryd. På Norråsen 1906-1926. Flyttar
Dotter Vega Ragnhild Fritzell f. 1908 i Askeryd. På Norråsen 1908-1926. Flyttar
Dotter Valborg Alexandra f. 1912 i Askeryd. På Norråsen 1912-1931. Flyttar
Son Axel Edvin Fritzell f. 1897 i Askeryd. På Norråsen 1897-1922. Tar över som arrendator
Dotter Hilma Linnea Fritzell f. 1901 i Askeryd. På Norråsen 1901-1923. Flyttar
Hilmas son Kurt Roland f. i Eksjö 1922. På Norråsen 1922-1923 .Flyttar
Dotter Alma Karin f. 1899 i Askeryd. På Norråsen 1899-1923. Flyttar

Boende på Norråsen från 1931-1934-->?
Arrendator Axel Edvin Fritzell f. 1897 i Askeryd. På Norråsen 1897-1934-->?.
Hustru Märta Anna Viktoria Gustafsson f. 1898 i St. Åby. På Norråsen 1931-1934-->?
Son Lars Egon f. 1930 i Frinnaryd. På Norråsen 1931-1934-->?
Dotter Iris Maria f. 1933 i Askeryd. På Norråsen 1933-1934-->?


Norråsens bod skänkt av Agnes Eriksson Edhult och flyttad till Krister rike på 1986
Tällåsen 1766

Första belägg för Tällåsen är mellan 1766-1770 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet, Hfl: AI:3 1766-1770 sida 38.


Boende på Tällåsen från 1866
Från 1866 bodde Sophi Hall på Tällåsen med sin familj. Fia var född 1835 i Eksjö och hennes man hette Johannes Pettersson född 1821 i Askeryd. Han var skomakare och efter hans död 1901, så bodde änkan Fia kvar på Tällåsen fram till 1908. Hon flyttade till Frinnaryd

1913 flyttar familjen Ek till TällåsenFia på Tällåsen


Familjen Ek på Tällåsen 1913-1934-->?
Gustaf Vilhelm Ek, F.d. soldat. f. 1870 i Marbäck. Gift 1902. På Tällåsen 1913-1934-->?
Hustru Kristina Svanhilda "Hilda" f. 1867 i Frinnaryd. Gift 1902. På Tällåsen 1913-1934-->?
Dotter Jenny Linnea f. 1900 i Bredestad. På Tällåsen 1913-1917. Flyttar
Son Karl Hjalmar f. 1902 i Bredestad. På Tällåsen 1913-1924. Flyttar
Dotter Elin Josefinef f. 1903 i Bredestad. På Tällåsen 1913-1930. Flyttar
Son Frits Vilhelm f. 1905 i Bredestad. På Tällåsen 1913-1934-->?
Son Erik Emmanuel f.1907 i Bredestad. På Tällåsen 1913-1934-->?
Dotter Brita Gerda Ingeborg f. 1910 i Bredestad. På Tällåsen 1913-1934--
Son Axel Gustaf f. 1897 i Bredestad. Gifte 1929. På Tällåsen 1913?-1929. Flyttar till Missionshuset Västorp 1929
Dotter Lydia Naimi f. 1899 i Bredestad. På Tällåsen 1913?-1924. Flyttar


Gustav och Hilda EkBackstugan Östorp 1863

Boende på Östorp från 1897-1924-->?
Husar Samuel Edvard Lindgren
f. 1839 i Askeryd. På Östorp 1897-1924. Död 1924
2:a Hustru Johanna Matilda Blomqvist f. 1854 i Askeryd. Gifte 1880. På Östorp 1897-1926. Död 1926
Son Johan Edvard f. 1881 i Askeryd. På Östorp 1897-1898/1924-->?.Jordbrukarn Flyttar/Åter.
Son Anders Richard f. 1883 i Askeryd. På Östorp 1897-1907. Flyttar
Son Simon Alfred f. 1887 i Askeryd. på Östorp 1897-1907. Flyttar
Dotter Anna Matilda f. 1891 i Askeryd. Jordbrukare. På Östorp 1897-1924-->?


Kvarnstugan Västorp 1816 - 1934-->? Ödetorp Nr 136

Första belägg för Västorps kvarnstuga är 1816. Det är änkan Stina Svensdotter 51 år med sonen Daniel 13 år som flyttar in.

Boende i Kvarnstugan från 1886-1934-->?
Klas Wilhelm Andersson f. i Korsberga 1849. På Kvarnstugan 1886-1934-->?
Hustru Maria Sofia Andersson f. i Höreda 1849. På Kvarnstugan 1886-1929. Död 1929
Son Gustaf Adolf Konrad Klasson f. i Höreda 1879. På Kvarnstugan 1886-1934-->?


Bild Kvarnstugan sekelskiftet
Lyckås 1896

Backstugan omnämns första gången i Hfl 1892-1896

Boende i Lyckås från 1897-1927
Backstugehjon Karl Johan Käll f. 1832 i Askeryd. På Lyckås 1897-1901. Död 1901
Hustru Johanna Jönsdotter f. 1839 i Marbäck. På Lyckås 1897-1927. Död 1927
Dotter Hanna Julia f. 1879 i Askeryd. På Lyckås 1897-1903. Utvandrar till Nordamerika.