Kålstugan

Ödetorp okänd plats. Edhult

Publicerad i februari 2015

Karta över Edhult


Kålstugan Edhult 1713/1720

Ett belägg finns för Kålstugan Edhult från husförhörslängderna AI:1 1713/1720 sida 47. Eftersom den första husförhörslängden för Askeryd är från 1713/1720 så är troligtvis Kålstugan äldre