Ekeberget

Ödetorp Nr 138 Edhult

Sevärdhet

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i mars 2015

Karta över Ekeberget Edhult


Ekeberget 1668 - 1920


Stormaktsidens Sverige
Ekeberget byggdes upp under en ekonomiskt expansiv period i vårt land i mitten på 1600-talet - stormaktstiden - som ses tydligt just i Askeryd, när ett stort antal backstugor och torp kommer till.
Det råder nybyggaranda och det är under denna tid som stormännen adeln får privilegier - skattefrihet - när säterierna bildas. I Askeryd bildas bland andra Edhults säteri.

Adeln får ökad ekonomisk makt
Det är Riddarhusordnigen 1624 som banar väg för bildandet av säterier under Gustav II Adolfs tid. De forna stormannaätterna, frälset - adeln - fick utökad makt. En institution bildades, som stadgade introduktion för alla ätter för att få säte och stämma på Riddarhuset.

Frälset fick i och med Riddarhusordningen skattefrihet för sina gårdar som då kallades sätesgårdar eller säterier. Som motprestation skulle säterierna vara "ståndsmässigt" bebyggda och jorden skulle vara i god "hävd", väl skött.

Skattesystemet gynnade stormännen - adeln - och man var inte sen att slå mynt av fördelarna. En adelsman hade nämligen rätten att frikalla alla sina landbor inom en mils omkrets, den så kallade frihetsmilen, från alla ordinarie skatter till kronan. Själva säteriet och de inom dess "rå och rör" (frälsejord som gränsade till säteriet) belägna hemmanen befriades även från extraordinarie pålagor och blev så kallat "ypperligt" frälse. Frälset i Sverige hade sin största makt på 1600-talet.

Säterierna bildas och snabb befolkningstillväxt i Askeryd.
Befolkningstillväxten är så stor att Askeryds medeltida kyrka blivit för trång och måste byggas ut med korsarmar för att kunna inhysa alla kyrkobesökare.
Edhult expanderar: Bocksholmen, Rosendal och Klinten är andra backstugor i Ekebergets närhet, som Edhult låter bygga upp under andra hälften av 1600-talet och det är mot denna bakgrund man får se hur kronan på verket - Ekeberget - kommer till. Backstugan är belägen högst upp på en bergsknalle med en slingrande serpentinväg som leder upp till torpet från "Klintenvägen" nedanför. Här finns rester efter husgrunder och jordkällare och en milsvida utsikt över sjön Maren och Västra Lägern.


Ekeberget 1668 - 1713/1720
Första skrifliga belägg för Ekeberget är 1668 enligt mantalslängder för Askeryd. Första boende i backstugan var Lars och hans hustru år 1668

1668. Mantalsl. Lars
1669. Mantalsl. Lars och hustru
1670. Mantalsl. ? Lars och hustru
1671. Mantalsl. Lars ?
1672. Mantalsl. Lars och hustru

1673. Mantalsl. Ekeberget

1674. Mantalsl. Nybygge Rosenquist. En tiggare
1687. Mantalsl. Ekeberget

1689. Mantalsl. Håkan? och dräng
1690. Mantalsl. Håkan och dräng Per

1690. Per gifter sig med Kerstin Larsdotter


1691. Mantalsl. Håkan och dräng Per
1692. Mantalsl. Håkan?

1694. Mantalsl. Per och hustru
1695. Mantalsl. Per och hustru
1696. Mantalsl. Per och hustru
1697. Mantalsl. Per och hustru
1698. Mantalsl. Per och hustru
1699. Mantalsl. ?
1700. Mantalsl. Per och hustru
1702. Mantalsl. Per och hustru
1703. Mantalsl. Per och hustru
1704. Mantalsl. Per och hustru
1705. Mantalsl. Per och hustru
1706. Mantalsl. Per och hustru
1707. Mantalsl. Per och hustru
1708. Mantalsl. Per och hustru
1709. Mantalsl. Per och hustru
1715. Mantalsl. Per och hustru
1716. Mantalsl. Per och hustru
1713-1720. Hfl Per Arvidsson hustru Kirstin Andersdotter


Ekeberget 1889-1920. Sista boende på Ekeberget
Familjen Andersson bodde drygt 30 år på Ekeberget. Efter 1920 saknas Ekeberget i församlingsböckerna.
Torparen Klas Wilhelm Andersson född 1849 i Korsberga. Gifte 1867. På Ekeberget 1889-1920. Flyttar till backstugan Kvarnen Västorp 1920
Hustru Maria Sofia Andersdotter född 1849 i Höreda. På Ekeberget 1889-1920. Flyttar till backstugan Kvarnen Västorp 1920
Son Gustaf Adolf Konrad Klasson född 1879 i Höreda. På Ekeberget 1889-1897/98/02/04/20. Till och från Sillvik och Västra Ryd. Flyttar till backstugan Kvarnen Västorp 1920
Son Hjalmar Wilhelm född 1886 i Höreda. På Ekeberget 1889-1915. Flyttar till Linderås 1915
Son Ernst Sackeus född i Askeryd 1901. På Ekeberget 1901-? Klas och Maria var faddrar åt Ernst. Föräldrarna var Frans Adolf Adolfsson f. 1865, Rosendal och Matilda Augusta Lindgren f. 1865, Rosendal. Ernst är också noterad på Rosendal


Karta Ekeberget 1948.k