Bocksholmen

Edhult

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i december 2014

Karta


Bocksholmen 1653

Preliminärt är äldsta belägg för Boxholmen från år 1653 enligt mantalslängd för Askeryd i Riksarkivet. Torparnamnets stavning varierar

Bengdt i Bocksholmen 1653. (Se bild nedan). Han gifter sig 1655 med Elin (svårtydd text). År 1658: Bengt är gift med hustru Elin. År 1660 saknas Elins namn. Bengt bor kvar fram till 1672. Han har också en son - markerat med ett sträck under sonkolumnen - enligt mantalslängdens statistiska uppgifter, där namn inte anges. Efter 1672 noteras nya namn för Bocksholmen och 1678 ses i föd.boken: Olofs i Bogsholmen dotter Anna

Bocksholmen tillhör den stora grupp gårdar i Askeryd som koloniseras under andra hälften av 1600-talet. Askeryd befinner sig befolkningsmässigt i en expansiv period, när kyrkan byggs ut till en korskyrka för att kunna ge plats åt alla kyrkbesökare.


Bengt är 1653 mantalsskriven och bor ensam


1655. Bengt i Bogzholmen och hustru? Elin?


Förtydligande 1658: Bengt och hustru Elin.


År 1660 saknas Bengts hustru i mantalslängden


1661. Mantalsl. Bengt
1662. Mantalsl. Bengt
1663. Mantalsl. Bengt och hustru
1664. Mantalsl. Bengt och hustru
1665. Mantalsl. Bengt och hustru
1666. Mantalsl. Bengt och hustru
1667. Mantalsl. Bengt och hustru
1668. Mantalsl. Bängt och hustru
1669. Mantalsl. Bengt och hustru
1670. Mantalsl. Bengt och hustru
1671. Mantalsl. Bengt och hustru
1672. Mantalsl. Bengt och hustru 1673. Mantalsl. Boxholmen

1674. Mantalsl. Nybygge Rosenquist. Per och hustru
1675. Mantalsl. Rosenquist. Per och hustru

1676. Mantalsl. Boxholmen
1677. Mantalsl. Boxholmen
1678. Mantalsl. Edhultstorparna. Boxholmen
1681-1686. Mantalsl. Edhultstorparna.
1687. Mantalsl. Boxholmen
1688. Mantalsl. Boxholmen
1689. Mantalsl. Boxholmen och Rosendal
1690. Mantalsl. Olof och hustru
1691. Mantalsl. Olof och hustru
1692. Mantalsl. Boxholmen och Rosendal
1693. Mantalsl. Olof och hustru
1694. Mantalsl. Olof och hustru
1695. Mantalsl. Olof och hustru
1696. Mantalsl. Olof och hustru
1697. Mantalsl. Olof

1698. Mantalsl. Sven och hustru

1700. Mantalsl. Torparen Pär och hustru
1704. Mantalsl. Torparen Jöns och hustru
1705. Mantalsl. Torparen Jöns och hustru
1706. Mantalsl. Torparen Jöns och hustru
1707. Mantalsl. Torparen Jöns och hustru
1708. Mantalsl. Torparen Jöns och hustru
1709. Mantalsl. Torparen Jöns och hustru
1715. Mantalsl. Jöns. fattig
1716. Mantalsl. Jöns och hustru. fattig

Annie Lindgren med två små