Åkersberg

Ödetorp Nr 137. Edhult

Publicerad i februari 2015

Karta över Edhult


Åkersberg 1861/1865 - 1920-talet ?

Första belägg för Åkersberg finns från husförhörslängderna AI:26 1861/1865 sida 36. Sista belägg 1920-talet ?