Lövstad

Ödetorp Nr 140 Edhult

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i december 2014

Karta


Lövstad 1689 - 1793

Torpet Lövstad är omnämnt sista gången 1793. Sedan dess har gården varit öde. I Lövstad föddes Jakob Fagerberg, känd donator till Torpa och Asby socknar. Avkastningen av hans donationer utgår årligen till ett brudpar i varje socken.

Hans föräldrar levde under knappa förhållanden. Fadern född i Säby 1734 kom som dräng och torpare till Edhult, som vid den tiden ägdes av familjen Tigerschöld. Här ingick han 1761 äktenskap med Lisken Gunnarsdotter, troligen från Kunhult. Fadern bosätter sig 1775 i Fagerhult -Asby- efter vilken Jakob tar sitt efternamn. Vid sin död 1830 var han ålderman i Sadelmakare embetet i Stockholm. Begravd på Santa Klara kyrkogård.


Historien om torparhustrun som satte i halsen

Från Lövstad begav sig en morgon i all hast en torparhustru iväg från Lövstad mot Edhult. Hennes uppgift för dagen var att uträtta sitt kvinnodagsverke på Edhult. På vägen till sitt dagliga förvärv intogs frukost på stående fot varvid det inte ville sig bättre än att hon satte en köttbit i halsen och kvävdes till döds. Händelsen skapade stor uppståndelse och en sten restes över hennes minne och finns än idag att beskåda. Stenen är belägen på norra sidan om det så kallade Lövstadsgärdet.Boende på Lövstad från 1689
1689. Mantalsl. Lars och hustru
1690. Mantalsl. Lars och hustru
1691. Mantalsl. Lars och hustru
1692. Mantalsl. Lars
1693. Mantalsl. Lars och hustru
1694. Mantalsl. Lars och hustru
1695. Mantalsl. Lars och hustru
1696. Mantalsl. Lars och hustru
1697. Mantalsl. Lars och hustru
1698. Mantalsl. Lars och hustru

1699. Mantalsl. Nils och hustru

1700. Mantalsl. Drängen Anders
1702. Mantalsl. Drängen Anders

1703. Mantalsl. Nils och hustru
1704. Mantalsl. Nils och hustru
1705. Mantalsl. Nils och hustru
1706. Mantalsl. Nils och hustru
1707. Mantalsl. Nils. Olof och hustru

1708. Mantalsl. Oluf och hustru
1709. Mantalsl. Oluf och hustru. Per och hustru
1715. Mantalsl. Oluf ? ?.
1716. Mantalsl. Oluf och hustru