Kunhult

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Kunhult är belagd 1487 enl. Erik och Jon Trolles noteringar. År 1562 ägs gården av Eriks hustru Karin. Kunhult är då en liten gård på bara ett mantal.

I början på 1600-talet är gården en sätesgård som ägs av grevskapsfogden Per Nilsson. Efter hans död säljs gården till Carl Bonde och år 1633 är gården under Bordsjö. Carls sonhustru Elsa Cruus upplät Kunhult till Assesorn vid Göta Hovrätt Paul Aschling. Han skulle förfoga egendomen under sin livstid varefter den skulle återgå att brukas under Bordsjö. Paul Aschling hade dock andra planer för Kunhult sedan han blivit adlad och fått namnet Ehrenbielke. Hans avsikt var att åter göra Kunhult till ett eget säteri. Elsa Cruus fick strida för att behålla Kunhult. Hon vann och fick det åter vid hans död, men hustrun och dottern bodde där hela livet fram till 1770.


Detalj ur karta från 1830 över Kunhult


Torp backstugor och ödetorp till Kunhult

Äsperyd

Laggebo

Skyttakvarn

Råmärket

Kvarnen Kvarntorpet

Grävlingekullen. Ödetorp Nr 95

Lilla Kullen. Ödetorp Nr 96