Grävlingekullen

Ödetorp Nr 95 Kunhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Grävlingekullen 1690 - 1920

Första skriftliga belägg för grtävlingekullen är i mantalsländer för Askeryd 1690. Sista belägg är omkring 1920.