Råmärket

Kunhult Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Råmärket 1645

Karta visar gårdens plats. Första belägg för Råmärket är 1645 enl. mantalslängd för Askeryd i Riksarkivet. Publicering kommer att annonseras på startsidan.