Laggebo

Kunhult Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Laggebo 1777

Karta visar gårdens plats. Första belägg för Laggebo är 1777 enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet. Publicering kommer att annonseras på startsidan.