Skyttakvarn

Kunhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Skyttakvarn 1766

Karta visar gårdens plats. Första belägg för Skyttakvarn är mellan 1766-1770 enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet. Publicering kommer att annonseras på startsidan.