Lilla kullen

Ödetorp Nr 96 Kunhult

Publicerad i maj 2014

Karta


Husgrund finns men namnet Lilla kullen finns inte noterat i husförhörslängderna