Kvarnen Kvarntorpet

Kunhult

Publicerad i februari 2015

Karta över Kunhult


Kvarnen Kunhult 1713/1720 - 1722

Kvarntorpet 1777

Första belägg för Kvarnen Kunhult är i husförhörslängderna AI:1 1713/1720 sida 26.
Sista belägg AI:1 1722 sida 130-131.

Första belägg för Kvarnentorpet Kunhult är i husförhörslängderna AI:2 1777 sida 106.
Sista belägg AI:5 1784/1785 sida 48.