Askeryds historia


Publicering i dec. 2018

Uppladdningen, stormaktstiden
Jöran Patkull
Lantmätare Düker
Vägnätet 1956
Kyrkan
Askeryd Höglandet
Bordsjöns medeltida gårdar
Järnvägen
Färjestad
Askeryd 1600-1700-talen
Rosenbergskullen
Kärnvirke
Dackelandet
Änkan i Redeby - Smålands flagga
Kartor - Gårdarnas skriftliga belägg
Elow Lindholms sammanställning av Askeryds sockenstämmoprotkoll
Sockenstämmoprotokoll 1690 - 1704
Ett rödje Jordkulan Breviken
Farmor Signe på Söråsen
Bolgårdarna i Edhult
Lägerbobygden
Jons hage vid Högelid