Kärnvirke


Publicerad i maj 2014Skogarnas land

Det småländska kulturlandskapet pryds än idag av stugor byggda av högkvalitativt virke - kärnvirke - från en tid i vår historia när virket var livets viktigaste råmaterial.


Askeryd är beläget i smålandet Vedbo - (Withbo) - som betyder skog på fornsvenska. Smålandet blev judiciellt ett härad på medeltiden som under senmedeltiden delades i Norra respektive Södra Vedbos härad.


Skogens väsen och människan

Det är kampen mellan naturens krafter och männsikan som skapat sägner och myter. En mytomspunnen skog - som näring och som hot - som påtagligt ger landskapet sin identitet.
Det är känslan av en kuperad vildmark sida vid sida med gammal kultiverad mark, som skapar spänningen i landskapet. Befinner man sig på en bergstopp 300 meter över havet och blickar milsvida bort så framträder i gläntorna kulturlandskapet med ensamma gårdar, ibland småbyar med tre fyra gårdar och det är uppenbart att medeltidens kolonisatörer som röjde mark för sin rödjor, ryd, sitt Askeryd, har konkurerat med skogen om utrymmet. Under medeltiden var skogen ibland en oigenomtränglig barriär, som skyddade småländerna från inkräktare. Den innebar en trygghet för den som levde här och en näring. Man lärde sig att leva med skogen, dra fördelar av den och så utvecklades trähantverket - bland annat knuttimringens konst - som finns att beskåda i mångfalden väl bevarade vackra enkelstugor, parstugor och träbodar som ännu finns kvar.De har byggts av kärnvirke från tallskogar med mycket hög ålder. Kärnvirke från urskogar som inte finns att se i dagens landskap eftersom modernt skogsbruk inte låter skogen bli riktigt gammal.


Enkelstuga-parstuga


Varje bonde kände till traditionen - konsten - att bygga sig sin egen stuga. Allt efter behov byggdes stugor av nyhugget kärnvirke, ibland återanvändes friskt virke, fönster och dörrar från en riven stuga. En nybyggd stuga kunde därför vara sammansatt av flera rivna gamla stugor, likt ett trämekano med rötter flera hundra år bakåt i tiden.


Trähantverket har historiska förgreningar i Småland. Det var här som en framgångsrik möbelindustri växte fram på 1800-talet, och det är här som ett av världens största inredningsföretag har sina rötter. Människor världen över, amerikaner, ryssar och kineser sitter med sin manaul i handen och sammanfogar sin möbel "Hestra" utefter småländsk entreprenörsanda. I modern tid har trähusindustrin sin största omfattning i Träbodarike.


Träbodariket


Kartbilden visar träbodarnas utbredning i Småland enligt smålandskännaren, författaren och konstnären Björn Gidstam. Han har i skrift och måleri portätterat Småland i sina böcker Småland, strövtåg i gammal kulturbygd och Småländska bilder . I hans böcker finns stämningsfyllda akvarellmålningar som fångar landskapets karaktär.
Kartan visar att Träbodarike har sitt centrum i gränsområdena kring östra Jönköpings län och Kalmar län. Träbodarna finns också i de för detta småländerna Ydre och Kinda härader i södra Östergötland. Träbodarna liksom enkelstugorna och parstugorna representerar ett förstklassigt hantverk. De är byggda för att tjäna flera generationer. En tanke värd att begrunda i tider när den moderna byggtekniken i jämförelse med den äldre inte håller måttet?


Skrädning

Skrädning är en arbetsmetod som används av en timmerman och innebär att man med bila eller yxa planar av två sidor av en stock. Skrädning användes förr vid timmerhusbyggnation och vid tillverkning av järnvägsslipers.