Jons hage

Karta över Jons hage vid Högelid och Hagrida

En händelse för 300 hundra år sedan

Beteshagen "Ängen" (kartan under) belägen väster om Högelid fick namnet "Jons hage" på 1730-talet. Den troliga historien handlar om Rusthållaren Jon på Hagrida som gjorde pigan med barn, heter det. En historia som väckte anstöt och ledde till att Jon för "bot och bättring" fick skänka en beteshage på 48 ha till kyrkan. Vem var Jon och vem var pigan och vad hände ?

Husförhörslängder saknas för aktuell tid, men mantalslängder och vigda/född/vittne/död-böckerna berättar en historia. Kartan 1779 visar en ägoskillnad mellan Hagrida och Sjöaryd kallat Prästatorpet.Jon Persson

Jon föddes 1701 och bodde i Bredestad före Askeryd. Han dog 1748 på Hagrida som rusthållare. Bilden visar dödboken från 1748 där Jon dör efter tre veckors sjukdom, ålder 47Jon i Bredestad

Tidigaste skriftliga belägg för Jon är från mantalslängder 1719 för Bredestad. Jon befinner sig med sin far Per och Pers hustru på Löfvesmålen från 1719 till 1727. Jon är 1719 arton år gammal. Bilden visar mantalslängd för Bredestad 1723

Löfvesmålen: 1 : Per och hustru 1 1 (1:a och 2:a kolumnen)
Sonen Jon 1 (3:e kolumnen), dottern Sara (4:e kolumnen)


Mantalslängder från 1600-1700-talet visar oftast endast mannens förnamn, gårdsnamnet, hans hustru som hustru (utan förnamn), sonen och dotterns förnamn, pigans och drängens förnamn. Kolumner i registren visar med streck i tur och ordning, man, hustru, son, dotter, dräng, piga.Giftermål 1728

Giftermål 1728 mellan Jon och Catharina Nilsdotter, sedan Jon lämnat Löfvesmålen och flyttat till Hagrida.

d. 19:e maj vigdes dräng Jon Persson å Löfvesmålen uti Bredestad socken med pigan Catharina Nilsdotter i Hagrida. Morgongåfva 30 lod.

1701 års födelsebok för Askeryd, som visar att Nils bror Anders i stället är far till Catarina.

Anders dotter i Hagrida CatarinaHagrida 1730

Mantalslängden visar att rusthållaren Nils (Andersson) och svärsonen Jon (Persson) står på samma rad, att båda är gifta, och att Nils son Jon Nilsson nu också är gift.
På raden under omnämns Catharina som dotter till Anders och hustru i stället för som två år tidigare vid giftermålet dotter till Nils, Catarina Nilsdotter.
När Jon dör 1748 så efterlämnar han en änka och hon heter Lena, visar det sig. Hon var dotter till Nils.Greta

Under några år finns i mantalslängderna ett namn Greta. Greta står som rubriknamn "flickan", inte dotter till någon. Hennes öde återstår att utforska.........

Nedersta raden: Flickan Gretha