Medeltida ödegårdar i Edhult

Bötesbolene - Häggabol - Pädersbol - Siwidha bol - Grankärr

Publicerad i oktober 2015

Karta över Edhult


Edhult har en medeltida historia och är en av huvugårdarna i Askeryd. Om gårdens betydelse på medeltiden vittnar en rad - bolgårdar - med skriftliga belägg från 1400-talet. Dessa gårdar ödelades under den "senmedeltida agrarkrisen" mellan 1350 - 1500. Hårdnande livsvillkor på grund av pesten eller en klimatförsämring ödelade ett stort antal gårdar i Askeryd. Gårdsnamnen finns i ortnamnsregistret. Efterledet -bol, -böle är ett namn nybyggen nyodlingar på medeltiden


Bötesbolene 1422 d. 14/8

Ett skriftligt belägg: Storbjörns i Grankärr skifte med Philpus Bonde som mot sin gård i Grankärr erhöll 7 örsbol Bötesbolene i Edhult


Häggabol 1421 d. 24/6

Ett skrifligt belägg: Eth bol i edulte ok thz kallas Häggabol


Pädersbol 1421 d. 29/6

Ett skrifligt belägg: min gardh i edhulte som kallas paedersbol


Siwidha bool 1422 d. 14/8

Ett skrifligt belägg: Siwidha bool 14/8 1422 Askeryd sn. z i edhulte oc eth fam öra bool i sama bynom kallas siwidha bool oc thet ligger snart i bynom fore hans gardh i grankärr


Grankärr 1422 d. 22/8

Se Siwidha bool ovan