Lantmätare Jonas Düker 1658-1734


Publicerad i april 2020Tre generationer lantmätare i Jönköpings län på 1600-1700-talen.

Peter Jonsson Düker 1582-1685, Jonas Düker 1657-1734 och Jonas d.y. Düker 1734-1795


               

Jonas Düker var förutom lantmätare också kalligraf.

Konsten att rita, utforma kartor till ett konsthantverk


Bilden överst till vänster från 1730-talet visar bokstaven R i ordet Redeby på Redebykartan från 1735, bilden under Uti och understa bilden J Jön...köpings län.

Hur Jonas Düker utvecklade sin kalligrafiska skönskrivande talang i sin skrivkonst finns att söka i 1700-talets trendskapande nycker för en lantmätare med en kreativa ådra. Genomgående ses annars i andra dåtida register från 1700-talet, såsom mantalslängder en liknande utveckling av kalligrafien.

Tre generationer lantmätare där mellangenerationen Jonas Düker 1657-1734 är den mest kända. En gata i Eksjö har förärats med hans namn. I äldre tiders Nässjö uppges att han var född i mitten på 1650-talet, troligen 1657. Han blev lantmätare i Jönköpings län 1683, men avlade examen först 1690. På grund av sjukdom erhöll han 1733 begärt avsked och avled i början av 1734.

Jonas Petersson Duker var bosatt i Runneryd, Nässjö socken. Han var gift två gånger. Han första hustru var kronofodgdedottern Valborg Kjellman.
Den 6 januari 1698 gifte han om sig med Helena Hall dotter till borgmästaren i Vadstena Sven Pedersson Hall och Maria Hansdotter Walleria. I andra äktenskapet hade Jonas Petersson Duker flera barn bl a sonen Peter född 2 mars 1700 och Peter född 1703, men vilka av Jonas barn härrör från det första giftet? En jungfru Catharina Jonasdtr (Petersdotter)Duke(r) född 168(8) död 1750, gifte sig 1706 med bonden och klockaren Sven Larsson från Hjälmseryd, Bringetofta sn.

Jonas far 1582-1685
Född och uppvuxen i Polen. Efter militärtjänstgöring i Frankrike, flydde han till Sverige.
Fullmakt 27 juni 1640 som lantmätare i Jönköpings län, varpå kunglig konfirmation 28 mars 1648. Fick 1667 order att infinna sig med sitt arbete i Stockholm. Avsked 1683. Död 25 mars 1685 i 102 års ålder. Bodde i Jönköping. Peter Jonsson Duker var gift två gånger. Första hustrun var Karin Pedersdotter Brand, enligt Jean Silfving härstammande från Eksjö. Ekstrand uppger att Karins fader var Peder Håkansson Brand. Det finns två olika uppgifter om Karins dödsår 1674 och 1678. Peter Jonsson Duker gifte om sig med bonddottern Gunilla Gustavsdotter, möjligen 1681. Peter Jonsson Duker och Karin Pedersdotter Brand hade två söner Jonas och Gabriel. Jonas blev som sin far lantmätare.

I Tveta härads dombok 1653 förmäles, att kyrkoherden i Svarttorp Sven Bernhardi enligt köpebrev den 22 november 1648 sålt "allt Runneryd till välbetrodde Peder Jonsson, lantmätare, för 318 daler 3 marker kopparmynt" Redan samma år eller 1653 synes Peder Jonsson ha bosatt sig i Runneryd att döma av uppgiften, att han detta år till Nässjö kyrka givit en gåva av 7 1/2 marker, ett vid denna tid ej obetydligt belopp. Peder Jonsson Duker anses ha härstammat från Polen, varom en i bouppteckningen efter hans sonsons son Jonas Duker 1795 upptagen "gammalpolsk kanna" av silver möjligen kan bära vittne. Den manbyggnad, som ännu står kvar (1964) på gamla Runnerydsgården, torde med all säkerhet ha uppförts av Peder Jonsson Duker, åtminstone dess bottenvåning.Dukers familjegrav i Runneryd, Nässjö socken