Göran Patkull

Publicerad i april 2020


Göran Patkull på Askeryds Norr och sörgårdAdelsätten Patkull N:o 237, utdöd. Göran Patkull 1570-1676


Släkten Patkulls ursprung finns att söka i dåvarande svenska Livland, till Jaunkarpen och Owerlack i Livland . Det "svenska Sibirien" dit svenska fångar skickades på 1600-talet.

Han levde på stormaktstiden - 1600-talet - och gjorde karriär i ett rike som erövrade rikedomar, utvidgade sina gränser och slutligen avvecklade adelns stora inflytande genom reduktion 1682 och indelningsverket senare, när hela Sverige militariserdes för att försvara landvinningarna
Jöran Patkull blev mycket gammal, för den tiden helt sensationell. Han lära ha friat men fått avslag i en ålder av 100 år. Den tilltänkta skönheten var vid tillfället 82 år.


1570. Göran Patkull föddes i Jaunkalpen, Lettland på 1570-talet.
1610. Hofjunkare i fyrtioårsåldern hos Konung Karl IX, Gustavs yngste son
1622. Öfver-Löjtnant
1630. Kapten och naturaliserad svensk
1630. Göran Patkull fick av Gustav II:e Adolf en donation Askeryds Norrgård och säteriet och några hemman i Askeryd.
1635. Adelsman och introducerades under N:o 237. Öfverstelöjtnant
1670. Göran som var blind friade vid 100 års ålder till sin sonhustrus moder den 80-åriga Christina Stolpe, men fick avslag.
1676. Död i Askeryd. Begravd i Askeryds kyrka. 106 år gammal

1:a gifte med NN Verklaes från Kalmar, släkt med adelsätten N:o 377 Silfverlåås
2:a gifte med Anna Drake


Askeryds dödbok 1676