Ödarp


Publicerad i maj 2014

Karta över Ödarp


Ödarp 1421

Första belägg för Ödarp är 1421 enl. (RAp=Riksarkivets pergamentsbrev d. 24/6 1421) En skattebonde.

År 1539 utgör Ödarp ett skattehemman enl. Smlh. 1539.


Slåtter på Ödarp


Boende på Ödarp
1671. Födelsebok. "Måns i Ödarps son Lars "
1672. Födelsebok. "Svens i Ödarps dotter Brita"
1675. Mantal. "Ödarp Sven"
1676. Mantal. "Ödarp Öde"
1677. Mantal. "Ödarp Öde"
1678. Mantal. "Ödarp Öde"
1679. Mantal. "Ödarp Öde"
1681. Födelsebok. "Elofs i Ödarpstöfvan son Nils "
1681. Födelsebok. "Larses i Ödarpstöfvan"
1682. Dödbok. "Gunnars i Ödarp hustru Ingri"
1683. Mantal. "Ödarpstorpare 3 st."
1684. Mantal. "Ödarpstorpare 3 st."
1685. Mantal. "Ödarpstorpare 3 st."
1686. Mantal. "Ödarpstorpare 3 st."
1687. Mantal. "Ödarpstorpare 4 st."
1688. Mantal. "Ödarpstorpare 4 stycken."
1689. Mantal. "Ödarpstorpare 4 stycken. Hustru". 6 personer.
1690. Mantal. "Ödarpstorpare 5 stycken. Hustru". 7 personer.
1699. Mantal. "Ödarp. Anders och hustru - Amund och hustru sonen Hans
1700. Mantal. "Ödarp. Anders och hustru - Esperödjan Amund och hustru son HansGårdar torp hemman och ödetorp till Ödarp

Hagen

Källehult

Hallastugan

Perstorp

Äsperödjan

Rökhemmet Ödetorp Nr 133

Larstorp. Ödetorp okänd plats

Skolhuset. Ödetorp okänd plats


1:a Älvsborgs Lösen år 1571.

Ödarp står omnämnd som första gård i Askeryds skatteregister

Älvsborgs lösen 1571 var en förmögenhetsskatt, som beviljades på herredagen i Stockholm år 1571 för att kunna återlösa Älvsborgs fästning i Göteborg från Danmark-Norge efter det nordiska sjuårskriget. Förmögenhetsskatten skulle utgöra 10 procent av undersåtarnas uppskattade lösöre (metaller, boskap). De av särskilda nämnder upprättade taxeringslängderna över varje persons innehav av olika slag av metaller och boskap överlämnades till häradsfogdarna, som bifogade dem som verifikationer till redovisningen av silverskatten ("sölfskatten") i sin räkenskap.