Perstorp

Ödarp

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i november 2015

Karta


Perstorp Ödarp 1683

Första belägg finns för Perstorp på 1683 års sockenkarta. Eftersom backstugan ägs av Ödarp så ingår den troligtvis under "Ödarpstorparna" i mantalslängderna mellan 1683-1698.

Det första egna belägget finns i mantalslängderna och är från 1703 och 1707. Det är troligtvis den förste brukaren Per Eriksson som har gett backstugan sitt namn. Här bodde han med sin hustru, som hade ett ovanligt förnamn Ingial Jönsdotter. Det bor ytterligare en hustru på gården Elin Persdotter ? Kanske skrivaren menar dotter Elin Persdotter ?

Uppgifterna finns omnämnda i den första Hfl för Askeryd 1713-1720 enl. Sockenkatalogen för Askeryd Hfl: AI:1 1713-1720 sida 45.Karta över området kring Perstorp 1683Boende på Perstorp 1898-1934
Torparen Karl Gustav Johansson f. 1865 i Säby. Gifte 1907. På Perstorp 1898-1934-->?
Amanda Kristina Charlotta Johansdotter f. 1880 i Eksjö. Piga - senare gifte 1907 med Gustav. På Perstorp 1898-1934-->?. Flyttar 1904. Åter 1907
Dotter Dagmar Elisabeth f. 1908 i Askeryd. Övertar gården. På Perstorp 1908-1934-->?
Son Oskar Emil f. 1920 i Askeryd. På Perstorp 1908-1934-->?

Emilia Augusta Andersson f. 1774 i Frinnaryd. Piga. På Perstorp 1898-1900. Flyttar