Rökhemmet

Ödetorp Nr 133. Ödarp

Publicerad i februari 2015

Karta


Rökhemmet ? - ?

En husgrund finns efter torpet Rökhemmet Ödarp. Upggifter saknas i Hfl och vad backstugan egentligen hette finns kanske att söka i Hfl: 1800-talet under Ödarp. En del backstugor till torp saknade på 1800-talet namn.