Skola

Ödetorp okänd plats. Ödarp

Publicerad i februari 2015

Karta över Ödarp


Ödarps skola 1910- 1920

Första belägg för Ödarps skola är från AII-SCB sida 26. Sista belägg är från AII-SCB 1920 sida 25