Hallastugan

Ödarp

Publicerad i maj 2014, uppdaterad juni 2015

Karta över Hallastugan


Hallastugan 1685

Första belägg enl. Askeryds födelsebok är 1685 - sida 59 - i Riksarkivet. Lars i Hallastugan son. År 1685 - sida 60 - föds ett tvillingpar som heter Per och ?

Eftersom en son föds 1685 lär gården vara belagd tidigare. Födelseböcker för Askeryd börjar föras 1671.


Från Hembygdsföreningens bildarkiv