Larstorp

Ödetorp okänd plats. Ödarp

Publicerad i februari 2015

Karta över Ödarp


Larstorp Ödarp 1722

Ett belägg för Larstorp Ödarp finns i husförhörhörsländerna för Askeryd från 1722: AI:1 1722.