Konungsäng


Publicerad i maj 2014, uppdatering juni 2015

Karta över Konungsäng


Konungens äng en kungsgård, husaby ?

Senmedeltida belägg finns för en kungsgård - en husaby - i Askeryd, kallad Konungsäng. Gårdens namn antyder ett samband med rikets maktahavare. Husasjön som under tidig medeltid sträckte sig från kyrkan i norr till Sjöhester i söder bildade en djup vik mellan Värahalvön och Konungsäng. Sjön kallades just Husabysjön - Husasjön - och avslöjar att kungamakten varit närvarande i Askeryd. En frälsegård som tjänade kungens intressen och som stod värd vid kungliga besök. Skriftliga belägg för antagande saknas eftersom det över huvud taget inte finns några skrifter bevarade i Askeryd från den tiden.

Torp backstugor till Konungsäng

Ödetorp Nr 65 Åstugan

Ödetorp Nr 66 Öfvestorp

Ödetorp Nr 67 Danielstorp

Ödetorp Nr 68 Petersborg Liseberg

Ödetorp Räfvaberget

Ödetorp okänd plats. Skansen


Kronohemmanet Konungsäng


Kungens förråd på frälsehemmanet - kungsgården - Konungsäng


Karta över Konungsäng i 1640 års åkeravmätning.

Gårdens första skriftliga belägg är från 1383 och 1491.

Mellan 1491-1539 ödeläggs gården av okänd anledning. På 1560-talet byggs ödefrälsehemmanet åter upp samtidigt som ett kronohemman byggs alldeles intill enligt tiondelängder för Askeryd.

Från Gustav Vasas tid finns sedan detaljerade register från 1539 och framåt. Frälsehemmanet kommer att ingå i Bordsjö fideikomiss som bildas 1712. kronohemmanet blir skattehemman.


Två gårdar i Konungsäng

Frälsehemman 1/4 mantal och Kronohemman senare Skattehemman 1/8 mantal

Detalj ur karta från 1761 som visar de båda gårdarna i Konungsäng


Boende på frälsehemmanet 1791-1801

Jonas Svensson född 1739 i Askeryd. På frälseh. -1792.
H. Lisken Jonsdotter född 1746 i Askeryd.På frälseh. -1792.
Son Sven född 1778 i Askeryd.
Son Jan född 1781 i Askeryd.
Son Anders född 1785 i Askeryd.


Snickaren och muraren Hans Dahlström född 1728 i Askeryd. På frälseh.1791-1801.
Maria Ekegren född 1741 i Askeryd. På frälseh. 1791-1806.
Dotter Anna Greta född 1769 i Askeryd.På frälseh. 1798.
Son Jonas född 1772 i Askeryd.På frälseh. 1791-1799.
Son Hans född 1780 i Askeryd. På frälseh. 1791-1800. 1802-1806.
Dotter Christina född 1783 i Askeryd. På frälseh. 1791-1806.
Son Anders född 1787 i Askeryd. På frälseh. 1791-1806.


Fosterson Olof Magnus född 1779. På frälseh. -1791.
Fosterson Ekegren född 1785. ?
Fosterson Daniel Johansson född 1784 i Gränna. På frälseh. 1791-1801.
Son Daniel född 1774 i Askeryd. Från Lutarp. På frälseh. sporadiskt 1791-1800.


Jonas Pehrsson född 1775 i Bredestad. Gifte sig med Anna Gretha 1800. På frälseh. 1799-1800.
Hustru Anna Gretha Hansdotter född 1769 i Askeryd. På frälseh. 1769-1800.
Son Adolph född 1799 i Askeryd. På frälseh. 1799-1800.


Boende på skattehemmanet 1784-1798

B.Torsten Nilsson född 1738 i Solberga. På skatteh. 1784-1798.
H. Elin Pehrsdotter född 1732 i ?. På skatteh. 1784-1798.
Son Anders född 1774 i Askeryd. På skatteh. 1784-1798.
Pigan Maria Nilsdotter född 1771 i Askeryd. På skatteh. 1791-1798.
B. Johannes Pålsson född i Askeryd 1771. På skatteh. 1798-1806.
H. Maria Nilsdotter född i Askeryd 1777. På skatteh. 1798-1806.