Skansen

Konungsäng

Publicerad i februari 2015

Karta över Konungsäng


Skansen 1777

Ett belägg för Skansen Konungsäng finns i husförhörslängderna AI:2 1777. sida 100.