Danielstorp

Ödetorp Nr 67 Konungsäng

Publicerad i maj 2014

Karta


Danielstorp under skattehemmanet Konungsäng har fått sitt namn efter Daniel Olofsson från Sjöstugan i Sund. Han var 32 år när han 1833 bosatte i en nybyggd stuga med sin hustru Christina och sonen Carl Johan. De fick mellan åren 1832-1842 fem söner varav tre dog i unga år. År 1846 förlorar Daniel också sin hustru Christina. Hon dör i vattusot.
Nästa år 1847 gifter han om sig med Anna Karina och får ytterligare en son och två döttrar. Båda döttrarna dör unga.

De levde sina liv i största armod enligt husförhörslängderna och år 1860 dör Daniel 59 år gammal. Hans änka Anna lever sedan ensam i nästan fyrtio år ända till sin död 1899. Hon är då 84 år gammal. Förmodligen revs stugan efter hennes död. Inga nyinflyttade på Danielstorp finns noterade efter 1899.

Danielstorp är beläget intill en lycka norr om norra Konungsäng. Här finns rester av en husgrund och en igenrasad stenkällare. Norr om skylten har legat ett uthus.

I ett köpebrev från 1876 står följande: Lägenheten Danielstorp ger en årlig avgift enligt överenskommelse . Husen vid nämnda ställe tillhör innehavaren.
Från ett auktions-köpekontrakt från 1851 står följande: På hemmanet finns tre backstugor som åtfölja hemmanet och äro i handeln inbegripna. Dock däri att de därivarande åboar får tillgodogjuta sina contacter som nu vid tillfället förevaras.

Boende på Danielstorp

Daniel Olofsson född 8/11 1801 i Sund, Sjöstugan. Fattig 1853-1860. På Danielstorp 1833-1860. Död 25/1 1860.
Nr1 Hustru Christina Charlotta Jonsdotter född 5/9 i Vireda. På Danielstop 1833-1846. Död 27/9 1846 i vattusot.
Son Carl Johan född 5/1 i Lommaryd 1832. På Danielstorp 1833-1835. Död 31/5 1835 i slag.
Son Anders Gustaf född 12/1 på Danielstorp 1834. På Danielstorp 1834. Död 24/2 1834.
Son Johan Peter född 29/8 1835 på Danielstorp. På Danielstorp 1835-1850. Flyttar till Jönköping 1850.
Son Anders Fredrik född 9/3 1839 på Danielstorp. På Danielstorp 1839-1851.Flyttar 1851. Död 1857.
Son Carl Johan född 29/6 1842 på Danielstorp. På Danielstorp 1842-1858. Flyttar 1858.
Nr 2 Hustru Anna Karina Andersdotter född 16/5 1815 i Askeryd. Kom från Sund 1847 och gifter sig med Daniel 7/11 1847. Fattig 1853-1860.Fattig inhyse 1871-1899. På Danielstorp 1847-1899. Död 25/5 1899.
Son Frans född 11/5 1849 på Danielstorp 1849-1869. Flyttar 1869 till Säby.
Dotter Johanna Mathilda född 24/8 1851 på Danielstorp. På Danielstorp 1851-1853. Död 13/5 1853.
Dotter Mathilda född 25/6 1854 på Danielstorp. På Danielstorp 1854-1864. Död 1864 i bröstinflammation