Petersborg Liseberg

Ödetorp Nr 68 Konungsäng

Publicerad i maj 2014

Karta


Backstugan under skattehemmanet Konungsäng står i husförhörslängderna under namnet Petersborg men kallas både Petersborg och Liseberg efter de två boende i backstugan Peter Sjögren och Lisa Jeremiasdotter. Även en åker bär hennes namn "Liselyckan". Backstugan är inte omnämnd i några köpekontrakt.

Peter är 33 år när bosätter sig i en nybyggd stuga, som efter honom själv får namnet Petersborg. Han är gift med 41-åriga Lisa Jeremiasdotter. De får inga barn. Enligt husförhörslängder är Peter handikappad och blir fälld för stöld två gånger. Hans hustru noteras som sjuklig och svagsint och båda är utfattiga. Peter dör 1862 och Lisa flyttar 1869 till Fattigstugan och bor där till sin död 1875. Stugan omnämns 1872 utan någon boende.

Boende på Petersberg

Peter Sjögren född 14/2 1794 i Perstorp Askeryd. Fader: avskedade soldaten Johan Sjö Väratorpet, född i Ryssby. Moder: Anna Jonsdotter föddi Justorp Redeby. Enl.husf.l. Ofärdig (handikappad). Lidit straff två ggr för 7:e budordet(stöld)+sjuklig utfattig. Fallandesot(kramp epilepsi) 1838.Fattighjon. På Liseberg 1827-1862. Död 1862 i lungsot
Lisa Jeremiasdotter född 1786 i Hult. Troligen syster till dragonen Magnus Hultgren i Ufåsen. Sjuklig svagsint 1830-57. På Liseberg 1827-1869. Flyttat till fattigstugan 1869