Räfwabärget

Ödetorp till Konungsäng

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i december 2014

Karta


Räfwabärget 1676

I Askeryd finns två "Räfwabärget". Det ena finns mellan Kunhultasjön och Assjön men saknar torpargrund och lycka.

På Konungsängs marker finns förutom ett Räfwabärg också en namngiven utmark - Moalyckan - som finns med på Sjöhester-Konungsängskartan från 1832. Ingen gård finns markerad på kartan och samma gäller för noteringar i mantalslängder från 1642 och framåt. Husförhörslängder började föras först från år 1713.

Födelse-dop-vigda-död-böckerna började föras av prästerna från år 1671 i Askeryd och här noteras alla famileangelägenheter som hänt under året i socknen oavsett om gården är mantalsförd eller inte. Att det funnits ett torp i Räfwabärget visar sig i dödboken för år 1676. Här noteras att Eriks hustru i Räfwabärget är död.

Boende på Räfwabergärget
1676. Dödbok. "Eriks hustru i Räfvaberget"


Organiserade stenrösen avslöjar en eventuell bosättning