Öfverstorp

Ödetrop Nr 66. Konungsäng

Publicerad i februari 2015

Karta över Konungsäng


Öfverstorp 1851/1857 - 1891/1896

Första belägg för Öfverstorp är från husförhörslängderna AI:22 1851/1857 sida 137. Sista belägg är AI:34 1891/1896 sida 113