Bjursberg

Rusthåll

Publicerad i mrs 2015

Karta över Bjursberg


Biwrsbaerghe 1447

1447
Första skriftliga belägg är från 1447 enl. jordeböcker för Vadstena kloster: Jtem Biwrsbaerghe j gardh. Affrad iij pund smör

1713/1720
Bjursberg 1:a belägg i husförhörslängderna för Askeryd är AI:1 1713/1720 sida 49

1713/1720
Ryttartorpet Bjursberg 1:a belägg i husförhörslängderna för Askeryd är AI:1 1722 sida 133


Torp, backstugor och ödetorp till Bjursberg

Backen ödetorp
Holmen ödetorp
Kärrboryd Livgrenadjärstorp Nr 31
Lycke ödetorp
Mostugan
Uddesbo
Vässingsstugan
Ännarp