Uddesbo

Bjursberg

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i april 2015

Karta över Bjursberg


Uddesbo 1672

Första belägg för Uddesbo finns i födelseböckerna för Askeryd år 1672. Pers i Uddeboas son Lars . (C/1 sida 80).

Belägg för Uddesbo finns i Askeryds första husförhörslängder 1713/1720 AI:1 sida 49.

Uddesbo ligger som en ö i Asby socken, utanför Lägerbobygden Västra Ryds socken. Lägerbobygden bytte 1877 sockentillhörighet från Askeryds socken till Västra Ryds socken.