Ännarp

Bjursberg

Publicerad i februari 2015

Karta över Bjursberg


Ännarp 1753/1754

Första belägg för Ännarp Bjursberg är enl. Askeryds husförhörslängder AI:2 1753/1754 sida 2