Vässingsstugan

Bjursberg

Publicerad i februari 2015

Karta över Vässingsstugan


Vässingsstugan 1817/1824

Första belägg för Vässingsstugan är enl. Askeryds husförhörslängder DII:1 1817/1824 - AI:17 1832/1838 sida 23