Lycke

Ödetorp okänd plats. Bjursberg

Publicerad i februari 2015

Karta över Bjursberg


Lycke 1846/1850 - 1888

Första skriftliga belägg för Lycke finns i husförhörslängderna för Askeryd: AI:17 146/1850 sida 23. Sista belägg år 1888 finns i församlingsböcker för Västra Ryd A I/20 (1886-1890) sida 252