Spelhester


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad d. 25/6 2014

KartaMedeltiden - 1600-talet
Klosterhemmanet Spelhester - Spilhistra - omnämns för första gången 1502 i Vadstenas klosterjordböcker(Vkjb) . Avrad (=årlig skatt) är dock inte angiven. Möjligen förmådde bonden inte betala skatt.

Gården anläggs eller möjligen återupptas från öde, som en av de första i Askeryd efter närmare 150 år av ekonomisk stagnation och ödeläggelse efter pestens framfart och klimatförsämring. Omvittnat är förödelsen i södra Askeryd när flertalet gårdar ödeläggs från mitten av 1300-talet till slutet av 1400-talet. Det är först in på 1500-talet som en nykolonisation äger rum i området.

Gården förefaller vara öde även efter 1502. År 1527 dras gården in till kronan och noteras 1551 i tiondelängder som kronobybygge. Det är Sven som bor på Spelhester fram till 1567. Han blir därmed Spelhesters första namngivna kända bonde. Varken efternamn eller familjemedlemmar omnämns i dåtidens register.

Hans efterträdare heter Per från 1568. I ett register över husfattiga 1572 finns hans namn med. Vad som händer är oklart men att gården kommer i obestånd är uppenbart. Gården noteras åter som öde i "Älvsborgs lösen" år 1571.

Register på husfattige folk uti Askeryd: Per i Spilhester
(Småländska handlingar 1572:23 sida 51)


1600-talet
Spelhester kommer att stå öde alternativt ha åbor som inte förmår betala skatt ända fram till 1618.

1619-1630 Oluf
Det blir Olof, en driftig kronotorpare, på Spelhester som 1619 förmår att betala skatt och som bygger upp Spelhester.
1619 Oluf Spilhestra (Jordebok. Smlh 1619: 11 sida 373)
1629 Spilhestra . Krononybygge Jöran Patkull. (Jordebok Smlh 1629: 15 sida 371)
1630 Spillhestra . Krononybygge. (Jordebok Smlh 1630: 18 sida 301)
1630 Oluf i Spelhester. ("Bestyckningshielpen" Smlh 1630: 18 sida 73)


1631 Spelhestra Krononybygge. Jordebok Jpg. län 1631. (06/1 1631 sida 267)
1632 Spelhestra Krononybygge. Jöran Patkull. Jordebok Jpg. län 1632. (06/2 1632 sida 69)
1634 Tionde till prästen. Hustru Ramborg i Spelhester ger ett gammalt får
1638 Krononybygget Spelhester. Jöran Patkull donatotor


1642-1643 Peder
1642 Peder i Spelhester skänker 1 daler till predikstolen
1643 Stollängd i kyrkan: Karlstolarna Nr 1 Carl Bonde. Nr 2 Sillvik. Nr 3 Spelhester. Kvinnofolksstolarna Nr 15 Spelhester och Hagrida. Allt enl. sockenstämmoprotokoll
1646 Jordebok: Spelhester 1/4 mantal krononybygge. Korpral Peder Ingemarsson


Karta över Spelhester i 1640 års åkeravmätning.1643 - 1650 Familjen Eriksson
Mantalslängder för varje år: Per Eriksson, hustru Marit Pedersdotter och dotter Karin Pärsdotter på Spelhester

1645 Krono fjärdingshemman Spelhester. Corporal Per Ingemarsson. (Jordebok 06/18 1645 sida 179)
1646 Spelhester ingår i Rote nr 12 Stora Lönhult. Soldattorp. Hjälmserydstugan. Soldat Anders. 1646 Femte roten bildas Spelhester m. fl. gårdar. Soldattorp Hjälmserydsstugan. Soldat Anders


1651 - 1675 Peder(Per) Olufsson och hustru Kirstin
1651 Mantalsl: Peder i Spellhester. I samma stuga Peder Olufsson och hans hustru. Corporal Per Ingemarsson. (Jordebok 06/23 1650 sida 183)
1651 Jordebok: Ägare Jöran Patkull. Bonde Peder
1651 Mantal. Spelhester. Peder och Peder Olufsson och hans hustru
1652 Mantal. Spelhester. Per och Per Olufsson och hustru Kirstin
1653 Mantal. Spelhester. Per och hustru. Sold? Peder hustru Kirstin
1654 Mantal. Spelhester. Peder hustru
1655 Mantal. Spelhester. Peder hustru
1656 Mantal. Spelhester. Peder hustru Kirstin
1657 Mantal. Spelhester. Peder hustru Kirstin
1659 Mantal. Spelhester. Per hustru
1660 Mantal. Spelhester. Per hustru
1661 Mantal. Spelhester. Peder hustru
1662 Mantal. Spelhester. Per hustru
1663 Mantal. Spelhester. Per hustru
1664 Mantal. Spelhester. Per hustru
1665 Mantal. Spelhester. Per hustru
1666 Mantal. Spelhester. Per hustru
1667 Mantal. Spelhester. Per hustru
1668 Mantal. Spelhester. Per hustru
1669 Mantal. Spelhester. Per hustru
1670 Mantal. Spelhester. Per hustru
1671 Mantal. Spelhester. Per hustru
1672 Mantal. Spelhester. Per hustru
1673 Mantal. Spelhester. Per hustru
1673 Sockenstämmoprotokoll: Spelhester rotegård. Bonden Peder är rotemästare
1674 Mantal. Spelhester. Per hustru
1675 Mantal. Spelhester. Per
1675 Döde. Hustru Kirstin i Spelhester


1676 - 1685 Sven med hustru
1676 Mantal. Spelhester. Sven och hustru
1677 Födde: Svens i Spelhesters son Nils
1677 Födde: Svenses i Spelhesters son Per
1679 Jordebok: Ägare Jöran Patkull. Bonde Peder
1681 Mantal. Spelhester. Sven och hustru
1682 Födde: Svenses i Spelhesters son Jon
1684 Födde: Svenses i Spelhesters barn
1684 Döde: Svenses i Spelhesters barn
1684 Mantal. Spelhester. Sven


1685 - 1691 Per med hustru Kerstin
1685 Mantal. Spelhester. Per hustru Kerstin
1687 Spelhester sålt till Gabriel Gyllenståhl, Liljeholmen
1687 Mantal. Spelhester. Drängen Per
1688 Mantal. Spelhester. Per och hustru
1689 Knut Patkull, son till Jöran Patkull köper tillbaka gården
1689 Mantal. Spelhester. Per och hustru
1690 Mantal. Spelhester. Pers änka och dräng. Ägare Gyllenståhl
1691 Mantal. Spelhester. Pers änka, drängen Gustaf


1691 - 1723 Lars med hustru
1692 Mantal. Spelhester. Lars och hustru. (Gyllenståhl)
1693 Mantal. Spelhester. Lars och hustru. (Gyllenståhl)
1694 Mantal. Spelhester. Lars och hustru.
1695 Mantal. Spelhester. Lars och hustru.
1696 Mantal. Spelhester. Lars och hustru.
1697 Mantal. Spelhester. Lars och hustru R. Ingvar
1698 Mantal. Spelhester. Lars och hustru
1699 Mantal. Spelhester. Lars och hustru och drängen Sven1700-talet

1700 Mantal. Bonden Lars med hustru och sonen Sven
1702 Mantal. Lars med hustru
1703 Jordebok: Knut Patkull säljer gården till Paul Ehrenbielke på Kunhult
1711 Ägare: Margareta Ehrenbielke. Brukare: Lars Månsson, hustru Christina Jönsdotter, dotter Margareta
1715 Mantal. Lars med hustru dotter Kirstin
1720 Mantal. Lars med hustru dotter Margareta
1723 Mantal. Lars. Anders och hustru


1723 - 1753 ? Anders med hustru Margareta
1725 Ägare: Magdalena Ehrenbielke. Brukare: Bonden och kyrkovärden Anders Johansson, hustru Margareta och inhyse Lars. Anders var troligen svärson till förre bonden. Per får stolrum på läktaren
1735-1740 Ägare: Greve Gustaf Bonde, Bordsjö. Brukare: Anders Johansson
1748 Ägare: Major Svante Carlheim-Gyllensköld, Askeryds säteri. Brukare: Anders Johansson
1753 Husf.l.: Brukare: Bonden och kyrkvärden Anders Johansson f. 1690. Hustru Margareta Larsdotter f. 1700, Son Per f. 1730, son Daniel f. 1736, pigan Karin Svensdotter f. 1730


1752 Ägare: Löjtnanten Carl Gustaf Gyllenspetz
Carl Gustaf f. 1718, svärson till Svante Carleim-Gyllensköld. 1:a äktenskap med Eva Juliana von Gertten. Deras barn: Bengt Johan f. 1745 död 1745, Juliana Lovisa f. 1746. 2:a äktenskap med Sara Helena Carlheim-Gyllensköld. Deras barn: Sofia Barbaraf. 1751, Svante Reinhold f. 1754, Eva Charlotta f. 1756, Charlotta Fredrika f. 1757, tvillingarna Carl Gustaf ochj Ulrika Eleonora f. 1758, Eva Christina f. 1760, Eskil f. 1762, Anna Magdalena f. 1764.
1766 Familjen Gyllenspetz bodde på Spelhester och hade arrendatorer som brukade gården
Carl Gustaf Gyllenspetz dömdes år 1766 till 100 dagars arrest för incest med döttrarna Juliana Lovisa och Sofia Barbara.
Carl Gustaf avled på Bohus fästning år 1768 och lär ha erkänt sitt brott på dödsbädden. Gården såldes och familjen skingrades. Enligt mantalslängderna brukades gården år 1755 av Måns, 1757 av Peter och 1759 av Johannes


1770 Handelsmannen Herr Anders Sven Niclas Collin, Eksjö, köper gården, men bor här bara sporadikst. Han var systerson till Carl von Linné och var född i Stenbrohult d. 4/8 1737. Han var gift med Hedvig Sara Cassel, Eksjö. 1794 Ägare Anders Sven Niclas Collin. Son Johan f. 17821800-talet till modern tid

1803 Ägare: Sven Johan Collin gift 1803 med Sara Greta Liedgren f. 1787 i Lida, Västra Ryds socken
1811 Sven och Sara får en dotter d. 31/3 1811
1816 Sven flyttar till Eksjö och driver bagerirörelse. Fadern Anders avlider 1816 på Spelhester. Ingen av herrarna Collin brukade gården själva. Man hade arrendatorer.
1839 Sven säljer Spelhester till sin svåger, nämndemannen Anders Jönsson, som härstammade från Upphörda, Eksjö. Han hade också varit bonde på Redeby Norrgård
1839 Genom affären upphör "Herrskapens tid" på Spelhester. Från år 1839 tar bönderna vid och så är det ånnu år 2014.
1846-1872 Ägare: Nämndemannen och kyrkvärden Anders Jönsson f. i Solberga 1783, hustru Sofia Ulrika Johansdotter f. i Lida Västra Ryds socken 1790. Barn: Gustav Magnus f.i Askeryd 1815 , flyttat till Stockholm 1842, Karl Anders f. 1818 i Eksjö, Susanna Maria f. i 1824 i Askeryd, Ulrika Charlotta f. 1827 i Askeryd.
Susanna flyttade till Redeby Norrgård i samband med äktenskap och blev mormorsmor till Stina Linderfalk.

1851 Ulrika Charlotta gifter sig med Samuel Johansson från Broddarp, Eksjö. de står som brukare till Spelhester 1851

1855-1865 Arrendator Gustaf Isaksson från Flisby
1865-1872 Arrendator Johan Alfred Svensson. Farfar till John Svensson i Stora Bänarp
1872-1880 Arrendator Johannes Danielsson från Bälaryd


Familjen Zakrisson från 1880. Sekretess efter 1934
Gustaf Viktor Zakrisson f. i Solberga 1845 . Inflyttad från Skyttlingebäck. Gift 1882 med Anna Sofia. På Spelhester 1880-1917. Död 1917
Hustru Anna Sofia Andersdotter f. i Askeryd 1857. Inflyttad från Skyttlingebäck. Gift 1882 med Viktor. På Spelhester 1882-1934?
Dotter Sofia Lydia f. i Askeryd 1886. På Spelhester 1886-1956. Död 1956
Dotter Johanna Cecilia f. i Askeryd 1888. På Spelhester 1888-1976. Död 1976
Dotter Anna Elisabet f. i Askeryd 1890. På Spelhester 1890-1911/13/18. Flyttar 1911-åter-flyttar. Död 1968
Dotter Edith Kristina f. i Askeryd 1893. På Spelhester 1893-1920. Flyttar 1920. Död 1986
Dotter Karin Teresia f. i Askeryd 1895. På Spelhester 1895-1919/22/23/27/30. Flyttar 1919-Åter-flyttar-åter-flyttar-åter?. Död 1986

Zakrissons släktkrönika

Son Anders Helmer Zakrisson f. i Askeryd 1884. Gift 1917 med Emmy Maria. På Spelhester 1884-1972. Död 1972
Hustru Emmy Maria Johansson f. i Askeryd 1888. Gift med Anders Helmer 1917. På Spelhester 1917-1975. Död 1975
Son Karl Bertil Helmer f. i Askeryd 1918. På Spelhester 1918-?
Son Nils Gösta Holger f. i Askeryd 1920. På Spelhester 1920-?
Dotter Ingrid Maria Birgitta f. i Askeryd 1922. På Spelhester 1922-?
Dotter Anna Margareta Viola f. i Askeryd 1924. På Spelhester 1924-1996
Dotter Gunhild Emmy Amanda f. i Askeryd 1926. På Spelhester 1926-1958


Gustafs barn på Spelhester omkring 1910


Sekelskiftet. Nedre raden: Sofia gift Karlsson - mor Karin - Kristina - Klas
Övre raden: Hans Karlsson - Karl Johan -Gustav - Charlotta gift med Karl Johan - Anna gift med Gustav - August - hustru Kristina


Sågen Spelhester


Torp backstugor till Spelhester

Skräddarehem

Roxnäs. Ödetorp Nr 32

Mostugan. Ödetorp Nr 33

Kullatorp. Ödetorp Nr 34 och 145

Spelhemmet. Ödetorp opkänd plats