Skräddarehem

Spelhester

Publicerad i maj 2014

Karta


Karta visar gårdens plats. Första belägg enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet: Hfl: AI:12 1811-1816 sida 320. Publicering kommer att annonseras på startsidan