Kullatorp

Ödetorp Nr 34 och Nr 145

Spelhester och Sälleryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Kullatorps gamla tomt

Benämningen Kullatorps gamla tomt syftar på ett stort ängsområde som under långa tider varit betesmarker för oxhandlarnas stutar i Eksjö. Här gödde man sina stutar över sommaren på ett område på c:a 30 ha. Ängarna ligger på hög höjd med en vacker utsikt mot Härstensbosjön. Idag är ängarna betydligt mindre med planterad gran. På kvarvarande betesmark finns husgrunder efter två ödetorp Nr 34 (Spelhester) och Nr 145 (Sälleryd), även en ladugårdsgrund på 5 x 6 meter. Spelhesters stuga användes senare som linbastu. Under linberedning 1916 brann stugan ner.


Kullatorp Spelhester 1797 - 1916

Första boende på Kullatorpet 1793 - 1811
Skräddare Jan Jönsson f. i Fröderyd 1758. På Kullatorp 1797-1811. Flyttar till Eksjö
Hustru Ingrid Samuelsdotter f. i Askeryd 1753. På Kullatorp 1797-1811. Flyttar till Eksjö
Son Magnus f. i Eksjö 1781. På Kullatorp 1797-1806?
Dotter Stina f.i Askeryd 1787. På Kullatorp 1793-1806?
Son Petter f. i Askeryd 1791. På Kullatorp 1793-1811. Flyttar till Eksjö

Trumpetaren Johan Hörberg f. i Höreda 1771. På Kullatorp 1793-1800?

Sista boende på Kullatorpet 1905 - 1911
Anders Magnus Isaksson f. i Höreda 1837. Död 1904
Hustru Anna Kristina Fransdotter f. i Norra Sandsjö 1861. Flyttar 1905 till fattigstugan
Dotter Hulda Amanda f. i Höreda 1891. Flyttar 1905 till fattigstugan
Dotter Adina Elvira f. i Höreda 1892. Flyttar 1905 till fattigstugan
Son Karl Gunnar Algot f. i Askeryd 1902. Död 1902

Johannes Magnus Svensson f. i Nässjö 1818. Änkling 1876. Död 1911


Kullatorp Sälleryd

Stugan låg intill Spelhesters Kullatorp på andra sidan sockengränsen till Eksjö. En man kallad Karl den store bodde här på 1850-talet. Hans dotter drunknade i en källa intill. Huset revs på 1890-talet. Husgrunden utvisar stugans plats.