Roxnäs

Ödetorp Nr 32 Spelhester

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i dec. 2014

Karta


Roxnäs 1766 - 1955

Roxnäs har sina rötter i mitten av 1700-talet och var bebott till 1951, rivet 1955. Här finns tydliga spår efter torpet. En väg finns kvar som leder till gården. Kraftledningsgatan passerar gården. Husgrund 12 x 7 meter. Ladugårdsgrund i röd granit 16 x 6 meter. Syren körsbärsträd och äppleträd finns kvar. Planterad tallskog täcker en del av åkrarna och här finns rejäla stengärdsgårdar kvar.


Gustav och Hilma. De sista brukarna på Roxnäs från 1921-?.
Församlingsböckerna sträcker sig till 1934.

Läg.äg. Gustaf Wilhelm Strand f. i Hult 1875. Gift med Hilma 1912. På Roxnäs 1921-1934? Hustru Hilma Augusta Adolfsson f. i V. Ryd 1882. Gift med Gustaf 1912. På Roxnäs 1921-1934?
Son Otto Wilhelm Strand. f. i Hult 1912. På Roxnäs 1921-1930. Flyttar
Son Folke Gustaf Adolf Strand f. Hult 1915. På Roxnäs 1921-1932. Flyttar
Son Erik Karl Gustaf Strand f. Hult 1918. På¨Roxnäs 1921-1934?
Dotter Hilma Lisa Charlotta f. Hult 1921. På Roxnäs 1921-1934?

Gustav var den siste som körde med oxar i trakten. Här finns en minnessten rest, 1.7 m hög och 0.9 m bred, med inskriften G V Hilma Strand 1923 (bakgrundsbilden). Gustav lät resa stenen som ett minne av sin och Hilmas odlargärning.


......i ungdomen.........


.....i mogen ålder......


Gustav Andersson
I slutet på 1800-talet bodde Gustav Andersson på Roxnäs. Han var i bygden känd som en kvacksalvare. Han hade ett stående recept: "Camfert" och brännvin. En annan medicin var ett sorts kreaturspulver, verksamt mot snart sagt alla sjukdomar. Dessutom drog Gustav leder till rätta på kreatur.

En gång tillfrågades han om , vad veterinär Lokrantz tyckte om, att han konkurrerade med honom. Då svarade Gustav: Vi har delat upp det så, att han har hästarna och jag korna.

Gustavs son Teodor blev också bendoktor med stor kundkrets. Den naturliga fallenheten för läkekonsten hade gått i arv från far till son.

Gustav var född 1843 i Säby och gift med Eva Charlotta Karlsdotter född 1850 också från Säby. De fick sönerna Anders Gustaf f. 1878 (bilden nedan) och Nils Teodor född 1890 och dottern Anna Cecilia född 1883.

Cecilia gifte sig med Johan Rikard Albin Johansson och 1917 övertog de arrendet.


Gustafs son Anders Gustaf född 1878


År 1923 avstyckades Roxnäs från Spelhester och såldes till soldaten Gustav Strand, som blev den siste brukaren. (se ovan)


Torpinventering 1/7 2014Första boende på Roxnäs 1766
Sven Pärsson f. 1725. På Roxnäs 1766 - ?
Hustru Anna Hansdotter f. 1723. På Roxnäs 1766 - ?
Son Anders f. 1757. På Roxnäs 1766 - ?
Son ? f. 1760. På Roxnäs 1766 - ?
Son Samuel f. 1763. På Roxnäs 1766 - ?
Son ? f. 1764. På Roxnäs 1766 - ?

Afskedade ryttaren Alesander Jönsson f. 1714. På Roxnäs 1766-1781?
Hustru Lisa Larsdotter f. 1715. På Roxnäs 1766-1781?
Son Anders f. 1756. På Roxnäs 1766 - ?
Son Jöns f. 1761. På Roxnäs 1766 - 1781?
Dotter Caisa f. 1744. På Roxnäs 1780?
Alesanders son Alesander Alesandersson. f. 1748. På Roxnäs 1777-?
Hustru Maja Olofsdotter f. 1754. På Roxnäs 1777-?